Jsou plná vláhy, mechů, vzácných rostlin a ukrývají tisíciletá tajemství. Jde o vrchovištní rašeliniště, která nejsou doménou jen Šumavy, proslulá filmy jako Král Šumavy, ale najdeme je také v Českém lese na Tachovsku. Jde o přírodní rezervace Farské bažiny a Podkovák. Obě jsou přísně chráněné, ale Podkovák je přístupný veřejnosti po haťových chodnících.

Zdroj: Youtube

Jak takové vrchoviště vzniká? Důležité je pevné nepropustné podloží a dostatek vláhy s vysokou hladinou spodní vody. Ke vzniku rašeliny jsou nezbytné rašeliníky. Ty jako houba nasávají vodu a vylučují kyseliny. Ve spodních vrstvách není vzduch a dochází k rozkladu. Takto příroda vyrobí každý rok jeden až dva milimetry rašeliny. Vrchovištní rašeliniště jsou velice stará a hluboko mohou ukrývat tajemství i tisíců let. Jsou to konzervovaná pylová zrna vegetace, která zde kvetla v období po poslední době ledové.

Z Havranu...
Ze zachráněné věže se dříve rozhlíželi vojáci, dnes turisté

Na kyselých půdách se daří vzácné borovici blatce, jde o středoevropský endemit, blatka nikde jinde ve světě neroste. Podrostem jí je krom mechorostů suchopýr pochvatý, klikva bahenní nebo masožravka rosnatka okrouhlolistá.

A ještě jeden unikát se pojí s tímto místem. V roce 2007 zde žil velice vzácný opeřenec – tetřev hlušec. Na sněhové pokrývce byl jako důkaz jeho výskytu pravidelně nacházen tetřeví trus.

Podkovák u Lesné na Tachovsku je chráněn už od roku 1973 a je malou rezervací přibližující pohledy, jak se utváří rašeliniště.