Rozkládá se podél řeky Dyje protékající čtyřicet kilometrů dlouhým, hlubokým meandrovitým údolím mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem. Podyjí za svou zachovalost vděčí především terénu a hraničnímu pásmu v 50. až 80. letech.

Nejsou zde totiž žádné stavby na rakouské straně leží pouze malé městečko Hardegg, kde zároveň sídlí správa rakouského parku. Park je téměř v celé rozloze 63 kilometrů čtverečních zalesněn a kromě běžných porostů se zde vyskytují mnohé vzácné a neobvyklé dřeviny.

Lokalita se může pochlubit skalními amfiteátry, sráznými stěnami, meandry i pseudokrasovými jeskyněmi. Typická jsou rozsáhlá kamenná a balvanitá moře s širokou druhovou diverzitou fauny a flóry.

Orchideje, vzácní ptáci a přenádherní motýli

A právě unikátní květena a zvířena sem každoročně přilákají turisty. Objevuje se tu totiž sedmdesát sedm druhů chráněných rostlin a osmnáct druhů orchidejí, naleznete zde neobvyklá suťová pole, porostlá mechy a lišejníky, bohaté mokřadní i suché louky, skály, skalní stepi, unikátní plochy suchých a teplých vřesovišť a stepních lad, které vznikly dlouhodobou pastvou dobytka.

Z bohatě zastoupených živočichů na území parku nalezli útočiště vydra říční i sysel obecný, s dětmi můžete pozorovat i vzácné ptáky dudka chocholatého, čápa černého, výra velkého, skorce vodního nebo také všechny druhy užovek.

Vzácnými a ohroženými druhy jsou ale i místní hmyz a motýli. Vnímavým návštěvníkům by tak neměli uniknout ani roháč obecný, kudlanka nábožná, tesařík obrovský, nosorožík kapucínek, otakárek ovocný nebo jasoň dymnivkový.

Bohužel, negativní vliv na faunu v řece Dyji mají dvě velká vodní díla na okrajích chráněné části jejího toku, například znojemská přehrada zcela vytěsnila typické místní ryby. I tak se v řece stále pohybuje třicet dva různých druhů ryb především pstruh, lipan a siven americký.

Mimořádně pestrý je i výskyt savců či ptáků, těch je tu dokonce sto padesát dva druhů, dvě třetiny z nich zde i hnízdí.

Romantické ubytování blízko přehrady

Návštěvník Podyjí se ovšem nemusí omezovat pouze na přírodu a koupání, zajímavou turistickou atrakcí jsou pomezní hrady ve Vranově nad Dyjí či Bítově a neméně kouzelné zříceniny Nový Hrádek, Cornštejn či Frejštejn. Další informace naleznete na stránkách národního parku, zájemci o ubytování mohou využít služeb portálů Znojemská beseda či Navštivte Vranovsko.

Útulné penziony ovšem naleznete téměř v každé obci chráněného krajinného pásma ve Hnanicích, Havraníkách, Popicích, Konicích, Lukové, Čížově či Lesné.

Mým osobním tipem je ovšem romantický penzion Vítkův dvůr v Zálesí. Historické barokní selské stavení v blízkosti údolí Vranovské přehrady je vhodné svou polohou nejen pro rodinnou rekreaci, ale i pro milovníky vína, vášnivé cyklisty nebo zamyšlené mlčenlivé rybáře.

Exkurze a vycházkySprávci Národního parku Podyjí letos připravili více než dvě desítky vycházek a dalších akcí, celý cyklus uzavře již tradiční Silvestrovská vycházka na sklonku roku. Jaké jsou nejbližší termíny?

25. 8. - Rovnokřídlý hmyz v oblasti Havranického vřesoviště - kobylky, sarančata a další hmyz lesostepních biotopů a řídkých lesů ve vinařské krajině.

1. 9. - Mezinárodní noc netopýrů - noční pěší exkurze podyjským lesem, kolem vodních nádrží a potoků. Pozorování ultrazvukovým detektorem i ukázky výzkumu pomocí odchytu do sítí.

16. 9. - Z Thayatalu do Podyjí a zase zpět - neživá příroda a údolí Dyje mezi Vranovem a Hardeggem. Celodenní vycházka mimořádně náročným terénem.