„To, že tu třetím rokem hloubíme slavnou Goethovu štolu, je ojedinělým dílem minimálně ve střední Evropě,“ sdělil seismolog Milan Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky v Praze.

V Komorní hůrce by výzkumníci ve finální verzi chtěli mít více měřicích přístrojů. „To z toho důvodu, abychom mohli ještě důkladněji například sledovat zemětřesení v této oblasti. Čedičem se totiž seismické vlny šíří trochu jinak, než jak je tomu například v žulovém masivu pod Skalnou, kde máme také rozsáhlou seismologickou stanici,“ podotkl Milan Brož.

Uvnitř vyhaslé sopky by se tak mohly objevit přístroje na měření teploty, měření magnetismu, anebo i na gravimetrické měření, kterým se zjišťuje změna tíhového pole Země.

Téměř dvě stě let stará štola v útrobách vyhaslé sopky Komorní hůrka u Chebu by mohla podle nových informací být hotová už na konci letošního roku. Ale to v případě, že při výběrových řízeních nenastanou nějaké komplikace. Seismologové na jejím zprůchodnění pracují už tři roky. Pro veřejnost se cesta za ztuhlým magmatem otevře ale až v srpnu 2019. Tehdy totiž uplyne 270 let od narození básníka a přírodovědce Johanna Wolfganga Goetha.

„Nyní propojujeme prvních šest metrů vstupu do Komorní hůrky s průzkumným zářezem, který jsme vybudovali na konci minulého roku,“ vysvětlil seismolog Milan Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd v Praze.

Chodba tak bude měřit zhruba dvanáct metrů. Pak už odborníci počkají na odbornou důlní společnost, která dokončí hloubení štoly směrem k čedičovému výlevu v podzemí.

„Přece jen však došlo k malé změně. Museli jsme cestu začít hloubit jiným směrem, než jsme původně předpokládali. V cestě nám totiž stál obrovský čedičový balvan, s kterým si neporadil ani bagr, a tak jsme vymysleli v podstatě jednodušší variantu. V chodbě tak nebude velká zatáčka, ale jen mírnější a půjde se hned doprava z ozdobného portálu. Práce to nijak nezkomplikuje, právě naopak. Už jsem dal pokyn projektantovi, aby v projektu vytvořil změnu,“ poznamenal Milan Brož. Odborná firma by v dalších důlních pracích měla pokračovat po letních prázdninách.