Mendelův životní příběh připomíná román. V roce 1822 se Antonu a Rosině Mendelovým, německy mluvícím rolníkům z Hynčic na severní Moravě, narodil jako druhorozený malý Johann. Už na místní základní škole projevoval nezvyklou bystrost a nadání pro studium.

V obci Vražné, jejíž součástí dnes Hynčice jsou, lze navštívit rodný dům J. G. Mendela. V roce 2007 byl kompletně zrekonstruován a dnes je v něm umístěno muzeum, které přibližuje život a dílo tohoto vědce.

V rámci muzea lze rovněž zhlédnout exponáty, které přibližují venkovský život Moravského Kravařska. Prostory této kulturní památky lze využít i pro rodinné oslavy, svatby, firemní semináře a podobně.

Kde přespatPřímo ve Vražném se nachází rybník Pod Emauzy s rekreačním areálem, kde se lze koupat, věnovat rybolovu či si zahrát malou kopanou nebo volejbal. Lze zde i stanovat a je zde k dispozici klubovna s vybavenou kuchyňkou. Ceny za pronájem jsou od pondělí do čtvrtka 200 korun, od pátku do neděle 500 korun a za celý týden zaplatíte 700 korun. Součástí je také vratná záloha ve výši 500 korun. Vstup do areálu je volný, táboření a využití sportovišť nutno dohodnout s Obecním úřadem ve Vražném.

Brněnský klášter

Z rodné vsi odešel studovat na piaristickou školu do Lipníka nad Bečvou a s vynikajícím prospěchem posléze složil maturitu na gymnáziu v Opavě. A přestože se rodina potýkala s nepříznivou ekonomickou situací, začal studovat na Filozofickém ústavu v Olomouci.

Nedostatek financí na další studia v roce 1843 vyřešil vstupem do augustiniánského kláštera na Starém Brně. Tam přijal řeholní jméno Gregor.

V Brně mladý Mendel studoval teologii a také absolvoval přednášky o zemědělství, ovocnářství a vinařství. V srpnu 1847 byl vysvěcen na kněze a o rok později se stal duchovním v jedné z brněnských nemocnic. Depresivní prostředí na něj ale zapůsobilo natolik silně, že sám málem onemocněl, a proto jej opat doporučil coby učitele na gymnázium ve Znojmě.

Posléze ještě studoval ve Vídni, kde se intenzivně zabýval řadou oborů, jako fyzika, matematika, chemie, anatomie či fyziologie rostlin. Také si osvojil kombinatoriku, kterou posléze využil při pokusech s křížením rostlin.

Zjevný univerzální talent i po návratu do Brna neustále studoval a zdokonaloval se v dalších oborech jako třeba botanice či meteorologii.

I hrášek se může stát světovým

Kolem roku 1856 začal se svými pokusy s rostlinami, jejichž výsledky mu později zajistily pevnou pozici ve vědecké síni slávy.

Na klášterní zahradě křížil různé druhy rostlin, především se ale věnoval pokusům s hráškem. Shromažďoval různé druhy hrachu, časem se dopracoval až k počtu čtyřiceti odrůd.

Jeho první pokusy spočívaly v tom, že zkoumal stálost znaků jednotlivých hrachových odrůd a pak pokračoval experimentálním křížením. Na základě svých precizních záznamů, které si o pokusech vedl, vypracoval soubor pravidel o tom, jak dochází k přenášení znaků z rodičovské generace na potomky, které známe jako Mendlovy zákony dědičnosti.

Považoval se za meteorologa

Od roku 1862 rovněž začal s meteorologickým výzkumem pro Meteorologický ústav ve Vídni a těmto pozorováním, která prováděl s železnou pravidelností a velice precizně, zůstal věrný až do konce života.

O meteorologii nakonec napsal devět knih, inicioval zakládání meteorologických stanic například v Těšíně, Hranicích nebo na Hukvaldech. V klášterní studni měřil hladinu podzemní vody, sledoval koncentraci ozonu i slunečních skvrn a sám sebe vnímal spíše jako meteorologa. Je po něm proto pojmenována i první česká vědecká stanice v Antarktidě.

Mendelovo muzeum

O genetice a životě a díle J. G. Mendela se lze mnohé dozvědět v Mendelově muzeu v Augustiniánském opatství na Starém Brně, kde Mendel coby opat působil a kde také roku 1884 zemřel.

Expozici využívající moderní výstavní metody tvoří mj. autentické předměty a animace. Prohlédnout si lze i rukopis jeho zásadní práce Pokusy s hybridy rostlin. Dětští návštěvníci se mohou zábavnou formou seznámit se základy genetiky.

Venku si pak lze prohlédnout i zahradu, zbytky skleníku, v němž Mendel své pokusy prováděl, záhon názorně demonstrující základy genetiky a také včelín, neboť Mendel byl náruživým včelařem a věnoval se i křížení včel.

V zrcadle stvoření

V rámci putování za J. G. Mendelem můžete navštívit i Nový Jičín, kde se ve Smetanových sadech nachází pomník s názvem V zrcadle stvoření věnovaný tomuto vědci.

Autorem monumentu, který vznikal v letech 1929-31 a jehož základ tvoří kašna, je slezský sochař Josef Obeth. Ten jméno vědce na soklu pod bustou vyvedl nezvyklým způsobem písmeny připomínajícími chromozomy.

A když už v Novém Jičíně budete, určitě byste měli navštívit Laudonův dům, v němž lze zhlédnout dvě interaktivní expozice. První je věnována tradiční výrobě klobouků, kde si můžete pokrývky hlavy i vyzkoušet, a ta druhá přibližuje osobnost maršála Laudona.

Nejen vědecký festivalMendel je… vědec, to je název festivalu, který se od 20. do 22. července uskuteční na počest jedné z nejslavnějších osobností Brna. Na pódiu v brněnském Opatství se budou střídat vědecko-po-pulární vystoupení, zahraje skupina Support Lesbiens.

V areálu bude probíhat i doprovodný program pro děti a večer zakončí videomapping na budově Opatství. Program bude i v Botanické zahradě, Arboretu MENDELU, na Hvězdárně a planetáriu, v ZOO Brno ad. V neděli pak proběhne bohoslužba v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí.