Samotná stavba z konce 13. století je nejstarší synagogou ve střední Evropě. Podle pověsti předkové pražských Židů postavili Staronovou synagogu dokonce již před dvěma tisíci lety po zkáze tzv. druhého chrámu v Jeruzalémě. Tesané kvádry z trosek jeruzalémské svatyně pak přenesli nebeští andělé do Prahy a postavili z nich nádhernou modlitebnu. Po příchodu Mesiáše, který má shromáždit děti Izraele, přenesou andělé kameny zase zpět do Jeruzaléma na stavbu nové, již třetí jeruzalémské svatyně.

Nicméně my zůstaneme u oficiální verze a budeme obdivovat její na první pohled výraznou vysokou sedlovou střechu s pozdně gotickými cihlovými štíty a dvoulodní prostorný interiér klenutý žebrovými klenbami.

Zdroj: fotobanka CzechTourism , autor: Libor Sváček - Staronová synagoga

Pokud vás také napadá, proč se synagoga jmenuje Staronová, má to být údajně dokladem toho, že v době vzniku, kdy se jmenovala Nová, měla být odlišena od starší nedochované synagogy v Dušní ulici. Když pak byly postaveny další synagogy, už se název přežil, starší synagoga ale ještě stála, proto asi vznikl název Staronová. V každém případě byla hlavním náboženským centrem pražské židovské obce. Zasloužili se o to i její dva nejvýznamnější rabíni: Jehud Löwa ben Bezalel podle pověsti tvůrce legendárního Golema, do jehož křesla ve Staronové synagoze vpravo od oltáře na znamení úcty od jeho smrti dodnes nikdo neusedl. Druhým, ve světě ještě známějším rabínem, byl proslulý učenec a vrchní rabín Jecheskel Landau zvaný Noda bi Jehuda.

Mimochodem právě zmíněný Golem je podle legendy uložen na půdě synagogy. Její rekonstrukce proběhly v roce 1967 a 1998-9. Během stavebních prací probíhal také důkladný archeologický výzkum, který dokázal, že okolí synagogy bylo osídleno židy již v 11. století. Dnes ji spravuje Židovská obec v Praze. Konají se zde pravidelné bohoslužby a další náboženské obřady, které patří mezi významné mezníky členů židovské komunity – Bar micva (přijímání třináctiletých mladíků mezi muže), židovské svatby s hostinami v sousední košer jídelně a další.

Zdroj: fotobanka CzechTourism , autor: Libor Sváček - Staronová synagoga

Staronová synagoga je národní kulturní památkou od roku 1995. Za návštěvu však stojí i další pražské synagogy Židovského muzea, o kterých se můžete dočíst více na jewishmuseum.cz.

Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů výrazně omezeny.
Doporučujeme vám si před vlastní návštěvou jakéhokoliv turistického cíle ověřit jeho dostupnost u provozovatele. I přes veškerá omezení ale podzim v Česku nabízí nespočet možností procházek i výletů volnou přírodou, kterých můžete využít i v této době. Nechte se inspirovat našimi tipy a zamiřte do přírody. Až se situace vylepší můžete si vychutnat i ta místa, kde je nyní zavřeno.

Více podrobností najdete na praguecitytourism.cz.

Ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism
kudyznudy.cz

Text: Nina Černá