Na přelomu 13. a 14. století nechala knížata z rodu Piastovců na tomto místě postavit obranný hrad. Jeho pozůstatky najdeme na západním okraji historického jádra města Těšína, tedy jeho polské části, nad jejím pravým břehem řeky Olše.

Díky neexistenci hranice se dostanete z centra Českého Těšína do polské části města pohodlně po Hlavní třídě přes most Přátelství, odkud je na návrší vidět Piastovská věž dominanta centra města. Cesta na Zámecký vrch (Góra Zamkowa) vede přírodním krajinným komplexem oblastí břečťanů, parkovou alejí a lesním porostem s památnými stromy k dochovaným historickým stavbám nebo jejich zbytkům.

Do areálu hradu se vstupuje přes průchod v jednom z křídel habsburského letního zámku, který byl v 19. století postaven na místě bývalého Dolního hradu. Areál je volně dostupný. Namísto průvodce slouží informační tabule v trojjazyčném textu.

VÝLET DO HISTORIE

V parku na Zámecké hoře na vás dýchne opravdová historie. Určitě byste si neměli nechat ujít prohlídku rotundy sv. Mikuláše a sv. Václava pocházející z 11. století, kterážto je jednou z nejstarších a nejcennějších křesťanských památek v Polsku. Silueta rotundy je dokonce vyobrazena na polské bankovce (20 zlotých). Jako jediná cihlová stavba hradu byla nejdůležitějším bodem odporu v případě války. Okolo rotundy byl pravděpodobně nejstarší hřbitov v Těšíně. Mnoho let sloužila jako hradní kaple a bohoslužby se tam konají dodnes.

Z druhé poloviny 13. století pochází i věž poslední obrany, v jejíž spodní části bývalo vězení. Plnila strážní a obytnou funkci, později byla začleněna k obrannému zdivu. Její původní vzhled byl obnoven při archeologických pracích v roce 2001. Hned vedle jsou k vidění pozůstatky další zděné stavby zámecké kuchyně z 16. století.

Dominantou parku je Piastovská věž ze 14. století vysoká 29 metrů, která dnes slouží jako rozhledna. Název dostala podle piastovských orlic, které jsou umístěny na nárožích jejího zakončení. Dochovala se jako jediná ze čtyř věží obklopujících Horní hrad. Dnešní podobu získala po opravách v 19. století, přibližně v době, kdy habsburský kníže Karel adaptoval zámek na své letní sídlo. Gotická věž a románská rotunda jsou jediné dvě stavby, které po demolici v roce 1836 zůstaly.

PŘÍJEMNÉ CENTRUM

Z poklidného místa se vám ani nebude chtít na rušné náměstí polského Těšína, které je historicky starší než náměstí Českého Těšína, a odkud je to jen malý kousek ke studni Tří bratří. Cestou budete míjet například Divadlo Adama Miczkiewicze z roku 1910.

Otevírací doba Piastovské věže a rotundy sv. Mikuláše: srpen: denně 9.00 až 19.00 hodin, září: 9.00 - 18.00 
Vstupné: 6 zł dospělý, 15 zł rodinné. 

TIP Deníku: Za zhlédnutí stojí i Larischův zámek nacházející se jen pár metrů od náměstí v ulici Tadeusza Regera. Dnes v jeho prostorách sídlí Muzeum Těšínského Slezska.

 Více informací o polském Těšíně najdete na  www.cieszyn.pl