Představitelé obou institucí jednali o dalším osudu památky poté, co krajské zastupitelstvo z rozpočtu vyškrtlo přislíbenou částku na její opravu. Nad přípravou rekonstrukce Císařských lázní pod záštitou sdružení neměl kraj podle hejtmanky Jany Vildumetzové (ANO) dostatečný dohled.

Kraj je připraven závazek o přípravě a provedení rekonstrukce převzít

"Chceme ale transparentní výběrové řízení s jasně krytým financováním. Otevřeme také veřejnou diskusi o projektu, týkající se především dispozičního uspořádání. A v neposlední řadě kraj vynaloží veškeré úsilí, abychom získali dotace z národních programů na celou stavbu, což by významně uspořilo peníze z krajského rozpočtu," uvedla.

O činnosti zájmového sdružení, které původně vzniklo proto, aby na rekonstrukci lázní dokázalo získat dotace, neměl kraj podle hejtmanky dostatek informací. Tématem se bude v únoru zabývat krajské zastupitelstvo.

Záchranu památky by mohlo převzít i město Karlovy Vary

"V současné době máme obnovu Císařských lázní zahrnutou v Integrovaném plánu rozvoje území a počítáme s možností získat na tuto akci evropské dotace. Na lednovém jednání zastupitelstva města proto budu předkládat návrh, aby závazky, tedy příprava a provedení opravy, přešly na město Karlovy Vary. Předpokládám ovšem, že Karlovarský kraj bude nadále partnerem akce a finančně se na obnově bude podílet," uvedl primátor Petr Kulhánek (KOA).

Na rekonstrukci Císařských lázní měl původně podle dohody a příslibů přispět kraj 200 miliony, město Karlovy Vary 100 miliony korun, ministerstvo kultury také 100 miliony a ministerstvo pro místní rozvoj nejméně 120 miliony korun. Státní dotace byly závislé právě na podpoře města a kraje. Krajští zastupitelé se ale na prosincovém jednání rozhodli peníze na rekonstrukci do rozpočtu na příští rok nezařadit.