Od loňského roku nemusejí návštěvníci zámku čekat na začátek prohlídky v uzavřené místnosti nebo v průjezdu, kde vane vítr. Mohou se totiž volně pohybovat po nádvoří a využít ke zkrácení čekání několik laviček v centru kulturní památky.

 „Sami jsme byli překvapeni, že návštěvníci respektovali různá nařízení, dodržovali pořádek a díky novému informačnímu systému nebyl problém s orientací po nádvoří," zhodnotila správa zámku loňskou novinku. 

Pokud vše dopadne podle očekávání správy zámku, bude letos otevřeno i zadní nádvoří zámku, tedy prostor mezi západním palácem a budovou purkrabství. Tím vznikne přímý průchod zadní branou do parku.

Bezpečí návštěvníků ohrožuje omítka

Zpřístupnění druhého nádvoří má však svá úskalí. Správa zámku se proto snaží eliminovat nebezpečí úrazu návštěvníků v prostoru zadního nádvoří především zamezením vstupu do skladiště pod přístřeškem a také do údržbářských dílen. Největší hrozbou je opadávající omítka.

"Byl vypracován projekt, podle kterého by měla být opravena fasáda, ovšem nyní čekáme na rozpočet, zda budeme moci opravu provést,“ řekl za správu zámku Radim Žáček.

Pokud se podaří zpřístupnit zadní nádvoří zámku, nabídne se návštěvníkům netradiční pohled na budovu purkrabského paláce a budovu tzv. „vejrovny“, dále si návštěvníci budou moci prohlédnout sochu sv. Jana Nepomuckého a projít zámeckými nádvořími až do parku, jako mohli před 50 lety.

Jaroslav Čedík