Na proměně cíle obyvatel města i zahraničních turistů, kteří se ubytovávají v místním kempu, zapracuje už letos, kdy se u rybníka objeví nový mobiliář.

Do kdysi vyhledávaného letoviska, jež lákalo k odpočinku už na přelomu 19. a 20. století, zároveň nasměruje cyklisty. Bezpečněji, mimo stávající asfaltku. První desítky metrů cyklostezky už začala firma stavět.

„Jezdili jsme sem už jako děti. Teď vozíme do Dolního Žlebu svoje děti. Tak krásných koutů přírody totiž není v okolí Šternberku mnoho,“ svěřili se Pavlíkovi ze Šternberku.

„Koupali jsme se tady, dováděli na šlapadlech. Kéž by se radnici podařilo vrátit lokalitě tehdejší vyžití. Je z města kousek a pro rodiny ideální místo k odpočinku i během pracovního týdne,“ doplnili.

Kolem vodní plochy by si Pavlíkovi představovali další posezení a dětské hřiště.

„Jistě by lákalo i nějaké zázemí na grilování. Taky stánek s kvalitním občerstvením, když přijedou žízniví cyklisté,“ navrhovali Pavlíkovi.

Celoroční využití

Revitalizaci oblasti okolo rybníka v Dolním Žlebu již podpořila Komise cestovního ruchu a městské památkové zóny.

„V jakési nulté fázi počítáme s opravou stávajících laviček a vybudováním nového, zastřešeného posezení, aby se návštěvníci mohli ukrýt před deštěm,“ informoval místostarosta města Libor Šamšula.

První lavičky chce město osadit ještě letos v létě. Na výrobě se má podílet Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk.

Vedení města již počítá se zpracováním dlouhodobé koncepce rozvoje oblíbené lokality, k jejíž atraktivitě přispěly vodní nádrže a ve druhé polovině 20. století často navštěvovaný autokemp.

„Postupnými kroky bychom se chtěli dopracovat k tomu, aby byl rybník v Dolním Žlebu i jeho okolí opět využíván turisty. Jde to krásný kout přírody nedaleko města. Naší vizí je, že tato oblast nebude využívaná jen ve dva nebo tři letní měsíce, ale po celý rok,“ přiblížil Šamšula.

Nová cyklostezka

Směrem na Dolní Žleb v březnu začalo město budovat první metry cyklostezky, na kterou chce přesunout bicyklisty z asfaltky vedoucí směrem na Dalov.

„V rámci první etapy bude vybudována část asfaltové cyklostezky v délce 170 metrů,“ přiblížil Šamšula.

Součástí tohoto úseku je také vybudování železobetonové opěrné zdi v délce bezmála 50 metrů, stavba si vyžádá úpravy stávajícího vodovodu, kanalizace, přeložku veřejného osvětlení a také plynovodu.

Hotovo by mělo být v červnu a náklady přesáhnou čtyři miliony korun.

Dát do pořádku bazén

Zájem radnice o turisty vyhledávanou lokalitu vítají i místní podnikatelé.

„Je to nádherné údolí a jezdí sem lidé nejen ze Šternberka, ale i Olomouce, Šumperska. Taky cizinci, kteří si oblíbili kemp. Jen by cyklostezku nemuseli končit u kempu, ale vést dál kolem nás až k rybníku,“ reagoval Michal Cimbala, který od roku 2006 provozuje bufet u místní betonové nádrže vybudované v sedmdesátých letech.

„Pozemky mám pronajaté od města. Co vydělám, vložím do opravy posezení. Houpačky jsem koupil od kolotočářů z Prostějova za 30 tisíc korun. Chtělo by to dát bazén, vanu do pořádku, na to ale nevydělám. I tady by mohlo město pomoci, abychom místo ještě více zvelebili ,“ dodal.