Památka UNESCO bude zdarma k prohlídce betléma přístupná na Boží hod a na Štěpána, tedy 25. a 26. prosince, a to od 14 do 17 hodin. „Další možnost bezplatné návštěvy kostela s vystaveným betlémem budou mít zájemci i v neděli 1. ledna od 15 do 16 hodin, kdy se budou moci připojit k novoroční modlitbě růžence," uvedla Lenka Houbová, kastelánka areálu zelenohorského kostela. Betlém tam bude vystaven i v dalších lednových dnech.

„Po Vánocích si ho příchozí budou moci prohlédnout třeba v době od 27. do 31. prosince, ale to už v rámci placené zimní prohlídky," doplnila kastelánka Houbová.

Žďárský betlém vytvořili řezbáři-amatéři před třemi lety. Spolutvůrcem nápadu na vyřezání betléma pro kostel svatého Jana Nepomuckého byl Vladimír Vojtěch Záleský, farář farnosti Nanebevzetí Panny Marie, jež areál kostela na Zelené hoře spravuje.

Vyřezávat se začalo o prvním adventním víkendu v roce 2013. Přidat se mohl každý, kdo chtěl, byť nikdy předtím se dřevem nepracoval. Do tvorby figurek z lipového dřeva se tak pustili lidé všech profesí ze Žďáru i okolí, věřící i nevěřící, vyřezávaly třeba celé rodiny. Odborným garantem a poradcem byl začínajícím tvůrcům sázavský řezbář Zdeněk Beran známý v okolí svými betlémy, druhý „duchovní otec" a patron žďárského vyřezávání. Laickým tvůrcům se vším pomáhal, od práce s nářadím po konečnou úpravu. Řezbáři- -amatéři tvořili doma a ke společné práci se setkávali vždy o sobotách v křížové chodbě baziliky Nanebevzetí Panny Marie.

Adventní vyřezávání pokračovalo i v roce 2014. Do betléma přibyly nové figurky i pozadí s dolním hřbitovem, Zelenou horou, zámkem, ale také kostelem nebo Starou radnicí na náměstí.

Všechny figurky ve žďárském betlémě mají svůj „certifikát" a jméno autora, který je vytvořil. Dohromady pomohlo betlém vytvořit na sto padesát lidí, ať už vyřezávali, či zajišťovali technické věci.

Loni pak byla ještě vyřezána „jubilejní brána" u příležitosti jubilejního Roku milosrdenství s výjevy ze starého a nového zákona. Ta bude od letošních Vánoc bude součástí žďárského betléma.