Nově objevené jeskyně se nachází v oblasti západního břehu Jordánu, nedaleko naleziště Kumrán. Dvojice jeskyní, které archeologové označují 53b a 53c, se nachází ve stejné lokalitě, kde byly objeveny i původní svitky od Mrtvého moře. Odborníci proto očekávají, že by i ony mohly vydat podobně cenný poklad.

Svitky od Mrtvého moře jsou soubor zhruba dva tisíce let starých hebrejských a aramejských dokumentů, které byly objeveny před přibližně 70 lety. Skládají se z 981 manuskriptů a přibližně 50 tisíců fragmentů, objevených v celkem jedenácti jeskyních. Napsány byly někdy mezi lety 150 před naším letopočtem a 70 našeho letopočtu.

Kopání bude pokračovat

Ačkoli se doposud žádné nové texty objevit nepodařilo, archeologové nalezli stopy, které dokazují, že tu v minulosti byly svitky uskladněny. „Tato jeskyně byla vyrabována beduíny, možná před nějakými 40 lety,“ vysvětluje šéf expedice, profesor Randall Price. „Naštěstí pro nás nehledali příliš hluboko. Věříme, že pokud budeme kopat dál, narazíme na ‚zlatou žílu‘“

O vedení prací v Kumránu se Price dělí s Orenem Gutfeldem z hebrejské univerzity v Jeruzalémě. V lednu letošního roku společně objevili první důkaz, potvrzující přítomnost svitků - prázdný kus pergamenu a nádoby na jeho skladování, které byly objeveny i v ostatních jeskyních.

Odborníkům se podařilo odkrýt také bronzový hrnec na vaření, který byl vyroben někdy v prvním století před naším letopočtem, a prakticky nedotčenou olejovou lampu. V jeskyni bylo i množství keramiky včetně nádobí na vaření a kusy textilií. 

Pozor na padělky

„Význam tohoto objevu spočívá zejména v poskytnutí nového důkazu, že jeskyně v Kumránu zůstaly prakticky neporušené, navzdory snahám beduínů o jejich vyrabování,“ napsali Price s Gutfeldem ve společné práci. „Důležitý je i vztah těchto jeskyní k životu kumránských obyvatel a to, jakým způsobem jsou objevy svitků z minulosti spojené s nově objevenými jeskyněmi.“

Keramika z jeskyně 53b bude teprve podrobena dalšímu výzkumu, není tedy možné s jistotou potvrdit, že nejde o falzifikáty. Americké muzeum Bible minulý měsíc oznámilo, že pět útržků svitků od Mrtvého moře z jeho sbírek byly falzifikáty. V minulosti se podobných obvinění objevilo několik, globální instituce i soukromí sběratelé proto nahlížejí na dokumenty s rezervou.