„K jeho popisu nemá žádný pozorovatel dostatek slov. Je to jedna z nejúžasnějších staveb, vyniká dokonalou architekturou a prazvláštním tvarem,“ žasnul neúnavný cestovatel Abú Abdalláh ibn Battúta, když v roce 1326 navštívil Jeruzalém. 

Déle než třináct století je Skalní dóm klenotem v koruně posvátné jeruzalémské akropole, rozlehlé oblasti, kterou židé a křesťané označují jako Chrámovou horu a muslimové jí říkají Haram aš-Šaríf – Vznešená svatyně.

Jeruzalém s Chrámovou horou na parádním videu:

Zdroj: Youtube

Dóm je nejstarší islámskou stavbou; svým duchovním významem je srovnatelný se sousedním chrámem Božího hrobu a půvabem si nezadá s Tádž Mahalem. Jednoduchá geometrie oděná do okázalých materiálů propůjčuje této ikonické stavbě nadčasovou krásu.

Posvátný kámen

Je chladné ráno a svatyně se zvolna plní ženami v dlouhých pláštích a hidžábech. Usedají na červeno-zlatý plyšový koberec a osaměle rozjímají nebo v malých skupinách studují Korán. Muži se scházejí v mnohem větší mešitě al-Aqsá stojící asi sto metrů jižně odtud, ale tento poklidný prostor využívají většinou muslimské ženy a děti.

Tajemství chrámu. Obálka National Geographic - říjen 2023Tajemství chrámu. Obálka National Geographic - září 2023Zdroj: se svolením National Geographic

Šírín Karímová, učitelka mateřské školy ve středním věku, pokyne rukou k velkému kameni uprostřed budovy.

„Právě zde vystoupil na nebesa Muhammad, jeho jméno budiž pochváleno, aby se setkal se všemi proroky, a právě zde se vrátil se sdělením, že se máme modlit pětkrát denně. Vyléčil se zde ze svého zármutku. My sem také přicházíme, abychom zmírnili svůj zármutek a uklidnili utrápenou mysl,“ říká. 

Posvátný kámen má barvu měsíčního kamene a jeho drsný povrch posetý jamkami ostře kontrastuje s okolní nádherou. Je obklopen dvěma soustřednými kruhy mramorových a porfyrových sloupů a pilířů, které podpírají kupoli zdobenou neuvěřitelně spletitými ornamenty.

Staré Město v Jeruzalémě
Co je to? Vědci si neví rady, v Jeruzalémě je překvapila obří koryta ve skále

Stěny svatyně jsou pokryty arabskými nápisy a jednou z nejrozsáhlejších světových sbírek středověkých mozaik. Drobné skleněné plošky při pohledu zdola tvoří bujné palmy, zralé hrozny a přepychové diadémy a náhrdelníky. Jedněmi ze čtyř otevřených dveří tu a tam prolétne holub a krouží prostorem.

Skalní dóm v Jeruzalémě se Studnou duší.Skalní dóm v Jeruzalémě se Studnou dušíZdroj: Wikimedia Commons, Hugin, CC BY 3.0

Dolů do Studny duší

Po několika úzkých a ošlapaných mramorových schodech lze sestoupit pod kámen do hrubě vytesané jeskyně zvané Studna duší. Mezi muslimy se traduje, že pod jeskyní proudí voda z ráje, a někteří křesťané a židé měli za to, že prostor skrývá tajnou chodbu plnou cenných uměleckých předmětů.

Muslimská mešita al-Aksá v Jeruzalémě. Zlatá kopule dominuje celému městu, v němž se mísí tři hlavní náboženství. Pro židy a křesťany je pak celý areál známý jako Chrámová hora
Města, která se modlí. Jeruzalém a Betlém jsou plné mystiky a kontrastů

V roce 1911 pronikla pomocí úplatků do tohoto prostoru skupina evropských lovců pokladů. Osekali dlažbu v marné naději, že objeví proslulou Archu úmluvy. Takové znesvěcení vyvolalo prudké pouliční bouře trvající několik týdnů. O sedmdesát let později vysoce postavení izraelští rabíni dali vyvrtat otvor ve spodní části Zdi nářků, prorazit tunel směrem na východ a usilovali o objev posvátného předmětu.

Pokoutní pátrání nepřineslo žádný výsledek, ale jen krátkou šarvátku mezi rabínskými studenty a muslimskými strážemi a obavy z regionálního konfliktu.


Nahrává se anketa ...

 

Ohnisko sváru

Skalní dóm jakoby zázrakem přežil drancování, zemětřesení, náboženské střetnutí, krvavé vpády i prozaičtější hrozby: například dešťovou vodu stékající po fasádě kvůli ucpané okapové rouře holubím trusem.

Okouzlující vyobrazení dómu zdobí kávové šálky, kuchyňské utěrky i šetřiče obrazovky. Zarámované snímky kupole visí v mešitách, obývacích pokojích i ve veřejných budovách na celém světě.

„S tímto místem jsou spojeny téměř dvě miliardy lidí,“ říká šejch Omar Kiswání, ředitel náboženského komplexu rozkládajícího se na ploše 14,4 hektaru.

Jeruzalém - Staré Město. Neuvěřitelná procházka židovskou čtvrtí:

Zdroj: Youtube

Uprostřed kamenné plošiny se tyčí dóm jako drahokam zasazený v lůžku z drahého kovu.

„Když prorok Muhammad podle Božího přání sestoupil z nebes, sešli se zde všichni prorokové k modlitbě,“ doplňuje vousatý duchovní a rozpřáhne paže, jako by chtěl obsáhnout všechny stezky, zahrady, nádvoří a budovu, jež jsou považovány za součást jedné rozsáhlé mešity.

Podle něj jedna modlitba vyslovená zde se rovná pěti stům modliteb pronesených na jiném místě.

Skalní dóm na Chrámové hoře v Jeruzalémě.Skalní dóm na Chrámové hoře v JeruzaléměZdroj: Shutterstock

Skalní dóm dnes stojí také uprostřed jednoho z nejožehavějších geopolitických sporů dnešního světa a jeho zlatá klenba je častým pozadím násilných střetů mezi palestinskými věřícími a izraelskou policií.

Více o tajemném chrámu v Jeruzalémě a spoustu dalších zajímavých reportáží najdete v zářijovém čísle časopisu National Geographic, který vyšel 7. září 2023, nebo na webu National Geographic. Jednotlivé tištené vydání lze získat na stáncích nebo prostřednictvím e-shopu National Geographic. E-vydání můžete získat na webu mojepredplatne.

Facebook Deník Styl je tu pro každého.Facebook Deník Styl je tu pro každéhoZdroj: Deník/Denisa Lottmannová