Jak vypadá pevnost Masada nyní a co se v ní dělo v minulosti:

| Video: Youtube

Masada je hebrejský výraz pro pevnost. Stojí na okraji Judské pouště, přibližně tři kilometry od Mrtvého moře. V minulosti měla pevnost velmi strategické umístění, jelikož tudy procházely dvě dálkové trasy – první z Jeruzaléma a Ejn Gedi do Edómu, ta druhá pak centrem Judské pouště do Moábu.

Masada je jeden z nejpůsobivějších archeologických divů Izraele. Je i zapsán na seznam Světového dědictví UNESCO.

„Nejlepší je na Masadu vyrazit před rozedněním, dokud sluneční žár nerozpálí poušť. Mnoho turistů si také nenechá ujít pohled východ slunce nad Mrtvým mořem z pevnosti,“ uvedl specializovaný web Jewish Virtual Library.

K pevnosti se lze vydat po takzvané Hadí stezce, kdy lze trasu zvládnout asi za 45 minut. Nebo je možné se na vrchol dostat s pomocí lanovky za přibližně 3 minuty.

„V každém případě si užijete jednu z nejúžasnějších památek světa. A když budete chtít, zažijete takový úsvit nového dne, jaký jste ještě neviděli,“ uvedl specializovaný web Jewish Virtual Library.


Nahrává se anketa ...

K čemu Masada slouží a sloužila

Pevnost byla postavena králem Herodem Velikým v I. století př. n. l., který však už budoval na základech vytvořených veleknězem Jonathanem. Jde o jeden z nejambicióznějších Herodových projektů.

„Komplex byl navržen tak, aby sloužil jako luxusní palác i jako vojenská pevnost. To vše s působivými prvky, jako je bazén, lázně a synagoga. Herodes také nechal vybudovat systém cisteren a akvaduktů. Zásobování pitnou vodou je totiž ve vyprahlém pouštním prostředí náročný úkol,“ připomenul web Secret Israel s tím, že přestože Herodes na Masadě nikdy osobně nepobýval, zůstala pevnost během jeho vlády důležitým místem.

Turistický portál Tourist Israel podotkl, že pozůstatky Masady jsou dobře zachovalé a byly rekonstruovány ve snaze vzdát hold místu a jeho obyvatelům.

„Nejpůsobivější dochovanou stavbou je severní palác krále Heroda, postavený na třech skalních terasách s výhledem na soutěsku pod ním. Nedaleko paláce je velký lázeňský dům v římském stylu s barevnou mozaikovou podlahou a stěnami zdobenými nástěnnými malbami,“ shrnul turistický web Tourist Israel.

Technická fakta o Masadě:

  • Stojí na vrcholu příkré skály a má rozměry 300 x 300 metrů.
  • Vrcholová plošina se nachází asi 450 metrů nad hladinou Mrtvého moře.
  • Vrchol hory chrání hradba o celkové délce 1290 metrů a výškou až 10 metrů.
  • Hradbu tvoří i 70 místností o šířce čtyři metry, délka se pohybuje od 10 do 35 metrů.
  • Součástí komplexu bylo 27 věží, kdy stojí od sebe vzdáleny 35 až 90 metrů.
  • Nechybí ani vodní nádrž pro uchování 40 tisíc metrů krychlových vody

Doplnil, že se dochoval i luxusní západní palác, mikve (židovská rituální lázeň – pozn. red.), sklady, strážní věže a synagoga. Nechybí ani dobové artefakty, jako jsou skladovací nádoby, zdobená keramika, svitky a mince.

Drsný příběh protiřímských odbojářů

Historie pevnosti je spojena i s příběhem zélótů, což byla militantní židovská skupina a protiřímské odbojové hnutí, kteří se postavili Římanům. Útočiště našli v roce 70 našeho letopočtu právě v pevnosti Masada. Šlo asi o 960 mužů, žen a dětí. Postupně však dospěli k poznání, že čelí obrovské přesile a že je jejich situace beznadějná. To se psal rok 73.

„Podle zjištění historiků vůdce zélótů - Eleazar ben Ya'ir - pronesl strhující projev, ve kterém naléhal na své následovníky, aby raději spáchali sebevraždu, než aby se nechali zajmout Římany. Římští vojáci, kteří nakonec hradby Masady prolomili, byli šokováni. Zjistili, že všichni obránci pevnosti jsou mrtví a zděšení z místa uprchli. Příběh obléhání Masady se stal silným symbolem židovského odporu a hrdinství a dodnes inspiruje lidi po celém světě,“ připomenul web Secret Israel.