„Soustava čtyř různě barevných jezírek se skrývá uprostřed lesů mezi skalními útvary. Dozvěděla jsem se, že se jedná o propadlé a vodou zalité šachty, ve kterých se v minulosti těžil pyrit. Výsledkem zatopení jsou jezírka tyrkysové, žluté, purpurové a zelené barvy. Rozdílnost zbarvení je způsobena rozdílným složením hornin ve stěnách dolů. Odstín a intenzita jejich barev závisí také na počasí, množství vody i ročním období,“ vysvětluje Petra Valentová.

Informace získala na internetu, kde se mimo jiné píše, že se tato lokalita zařadila mezi sedm nových divů Polska.

Kolem jezírek vede naučná stezka s několika informačními tabulemi. U některých jezer jsou také skály a malé jeskyně.

Jak se k jezírkům dostanete?
Nejlépe přes Trutnov směrem na Královec, projedete Lubawkou a dojedete do Kamienne Gory. Odtud se vydáte do obce Marciszów, kde odbočíte doleva ve směru Kaczorów. Ještě než opustíte Marciszów, musíte odbočit opět doleva po silničce na Janowice Wielkie. Zde už je tabulka Kolorowe jeziorka a po chvilce opět doleva na Wieściszowice.