Místo, na kterém Vlčinec stával, se nachází v divokém a nepřehledném kraji nad údolím řeky Metuje, poblíž Velkých Petrovic. Já se k němu vydal z Police nad Metují jednoho letního jitra, s hlavou trochu bolavou po večerní návštěvě punkového minifestiválku v jedné z hospůdek na kraji města.

Modrá značka mne dovedla na křižovatku pod Velkými Petrovicemi a poté jsem pokračoval po zelené k viaduktu. Zde jsem věděl, že musím vyšplhat prudkým svahem vzhůru – a byl jsem na pozůstatcích hradu.

Mezi skalisky najdeme zbytky hradních zdí
Skalní hrad Svojkov je jako dětská prolézačka. Popularitu mu ale krade Sloup

Kdy Vlčinec vznikl, není jasné. První a vlastně také jedinou středověkou písemnou zmínku o Vlčinci najdeme v urbáři břevnovského kláštera z roku 1406. Záznam v urbáři se však netýká hradu, ale pouze hory (monte Wlczinecz), dočteme se v článku Jana Tůmy v Polickém měsíčníku.

Na alespoň přibližné době založení hradu se neshodnou ani takové historické „kapacity“, jakými byli August Sedláček a V. V. Tomek, datace se pohybuje mezi daty 1341 – 1421.

Pověst vyprávěná A. Jiráskem vypráví o tom, že hrad s katolickou posádkou oblehl Jan Žižka jako odvetu za masakr kališníků ve skalním městě na hoře Ostaš. Hrad se podařilo dobýt až poté, co byl zabit tajemný houslista, jehož bravurní hra jako by Vlčinec ochraňovala. Faktem je, že hrad patříval břevnovskému klášteru a dokonce opatovi z kláštera v Polici.

Hradní věž ční nad střechy místních domků.
Jenštejn: Z hradu neposlušného arcibiskupa zbyla jen věž. Je z ní krásný rozhled

O jeho podobě nám kastelolog Tomáš Durdík sděluje: „Mimořádně úzká dispozice hradu je dvojdílná. Na předhradí dnes nejsou patrny žádné pozůstatky zástavby. V zadní části jádra staší plánky kreslily okrouhlou věž, ovšem v současných neodborných výkopech jsou patrny dvě stěny obdélné stavby. Zadní strana pod jádrem na opyši je opevněna dvěma příkopy s valem.“

Co vidět v okolí: Police nad Metují – historické městečko s mnoha památkami, je zde i muzeum stavebnice Merkur a papírových modelů. Ostaš – dominantní, stolová hora se skalním městem. Stárkov – městská památková zóna s arkádovým náměstím a hodnotným kostelem, na návrší nad ním zbytky hrádku Bystrý.

Doprava: BUS Velké Petrovice, hlavní silnice (cca 500m), Vlak Police nad Metují (cca 2 km).

Co je dobré vědět: zastávka vlaku Police nad Metují není v Polici, najdeme ji mezi Velkými Petrovicemi a osadou Nové Mýto. Výstup od trati ke hradu není úplně jednoduchý, naštěstí je jen krátký. V Polici funguje „létající“ pivovar, sortiment lze zakoupit třeba v Infocentru (PET lahve).