Vysoko nad údolím potoka, kterému dala jméno, stojí už od počátku 14. století- tehdy ale nesla v té době módní německé jméno Rehberg. Obec statkářů, mlynářů a kramářů bývala převážně zemědělská, přesto byla do roku 1367 střediskem panství a do roku 1738 požívala výsad městečka s voleným rychtářem.

Centrem panství býval hrad Rychmberk, jehož nepříliš výrazné zbytky v podobě terénních nerovností a příkopů dodnes nalezneme na klesající ostrožně za dětským hřištěm. Zbytky hradu dosud nebyly podrobně zkoumány, takže o jeho stavební podobě se toho moc neví. První zmínka o něm je z roku 1310, na konci 15. století je veden v soupisu majetku jako pustý.

„Roku 1425 dobyli hradu Orebité. Později zmocnil se na nějaký čas Rychemburku loupeživý Jan Kolda ze Žampachu, ale Jiří Poděbradský sebrav krajskou hotovost hradu dobyl a rozbořil jej, načež zboží rychemburské připojeno k panství litickému a potštýnskému,“ uvádí o hradu Ottův slovník naučný.

Hlavní atraktivitou Liberka ale není hrad (což jako hradolog nerad přiznávám), ale soubor dřevěných církevních staveb. Především překrásný dřevěný kostel sv. Petra a Pavla je objektem, za nímž se do Liberka vyplatí přicestovat.

V letech 1691 až 1692 nahradil starší svatyni na předhradí Rychemberku, která bývala sídlem plebánie. Svou podobou trochu připomíná dřevěné kostely odněkud ze slovenských Karpat, působí však mohutněji a na hřebeni sedlové střechy nese nápadně velký sanktusník, který, snad mi to liberští odpustí, mi připomíná holubník. Kostel obklopuje pěkný hřbitov a v sousedství stojí opět dřevěná, štenýřová zvonice s rozložitým přízemím a užší vlastní věží. Součástí komplexu prohlášeného v roce 2014 národní kulturní památkou je i unikátní dřevěná fara.

„Vlastní kostel je roubený. Roubené stěny kryje zvenku šindelové pobití, zevnitř táflování. Kostel byl v letech 1800 až 1802 a 1914 opravován. Sedlová střecha lodi i presbytáře vrcholí vížkami sanktusů, v každé je umístěn zvonek, oba byly odlity v roce 1589 Hansem Pauerem," říká Eva Macková z odborného pracoviště NPÚ v Josefově.

Obec Liberk má poněkud pochmurného patrona: je jím kostlivec, nesoucí pod paží vlastní hlavu. Pověst vypráví o krutém a pyšném purkrabím, který ani po smrti nedal místním pokoj a prováděl jim všelijaká příkoří a hrůzostrašné zlomyslnosti. Nakonec tedy jeho mrtvolu vykopali a odrýpli jí hlavu rýčem. Ne, že by to pomohlo, ale purkrabího kousky alespoň přestaly být životu nebezpečné pro náhodné svědky…

Co vidět v okolí:
Rychnov nad Kněžnou – město, které proslavili Poláčkovi hrdinové, co jich bylo pět. Je to krásný zámek se Santiniho kostelem Nejsvětější Trojice. V okolí zříceniny dalších hradů: Skuhrova, Klečkova, Pěčína a Hlodného.Doprava:
ve všední dny autobusy z Rychnova, tam je i nejbližší vlak (7,5 km)Co je dobré vědět:
prohlídku interiéru kostela lze domluvit předem telefonicky na Obecním úřadu Liberk. Hospoda v Liberku má otevřeno St, Pá, Ne 18 – 22 h.