Amazonie je označení pro část Jižní Ameriky. Její území zahrnuje povodí řeky Amazonky a jejích přítoků. Jedná se o zalesněnou oblast o rozloze více než 7 milionů kilometrů čtverečních na území států Brazílie, Bolívie, Venezuely, Kolumbie, Ekvádoru, Peru, Guyany, Surinamu a Francouzské Guyany.

Právě po tomto známém kusu naší planety získala název část jižní Moravy. Říká se jí Moravská Amazonie.


Nahrává se anketa ...

Kde se Moravská Amazonie nachází

Moravská Amazonie je součástí Dyjského trojúhelníku. To je území o rozloze asi 30 kilometrů čtverečních rozkládající se na nejjižnějším cípu Moravy, při soutoku Dyje s Moravou, a tvořící nejjižnější části katastrů měst Břeclavi a Lanžhota v okres Břeclav.

Jak to vypadá v Moravské Amazonii:

| Video: Youtube

Cesta z Prahy sem trvá autem asi dvě a půl hodiny a je dlouhá necelých 300 kilometrů. Z Ostravy to pak je asi 250 kilometrů, kdy na cestě výletníci stráví v autě asi dvě a půl hodiny.

Moravská Amazonie jako evropský unikát

Moravská Amazonie je komplexem lužních lesů, luk a mokřadů.

„Je unikátní i na evropské úrovni. Takto zachovalou přírodní krajinu bychom v intenzivně využívaných nížinách našeho kontinentu hledali jen těžko. Pestrá mozaika stanovišť - lesů a luk s mohutnými starými duby, velkých řek, slepých ramen, mokřadů i suchých stepí na vrcholcích dávných písečných dun umožňuje v plochém terénu říční nivy existenci velmi rozmanitých přírodních forem,“ uvedl web Myslivost.

Moravská Amazonie je krásná v každém ročním období:

S jakými tvory se lze v Moravské Amazonii setkat

Moravská Amazonie stala domovem mnoha druhů chráněných rostlin a živočichů. Jde například o:

  • tesaříka obrovského – ohrožený druh brouka, který dosahuje délky až 56 milimetrů

  • orla královského – impozantního tvora, kterých na našem území podle všeho žije jen několik
  • čápa bílého – známého ptáka, který však v Moravské Amazonii unikátně hnízdí na stromech
  • čápa černého – žije skrytě v lesích a k hnízdění využívá zejména vzrostlých stromů, je mnohem plašší než jeho bílý příbuzný.

  • Skokan ostronosý – díky jeho zbarvení se mu také říká žába na modro, je to kriticky ohrožený druh

„Roste zde i celá řada ohrožených rostlin jako bledule letní, ladoňka dvoulistá a vídeňská, pryšec bahenní nebo třeba až tři metry vysoká bylina mléč bahenní,“ popisuje na svém webu ekologická organizace Brontosaurus.

Chystá se vytvoření CHKO

V současnosti se v lokalitě chystá vytvoření Chráněné krajinné oblasti, po které volá odborná i laická veřejnost. Rozhodnout ale musí vláda. „Vyhlášení chráněného území bude také pojistkou před potenciálními destruktivními stavebními či jinými projekty, jež by zdejší krajinu devastovaly,“ uvedla organizace Brontosaurus.

A není ani vyloučeno, že zde bude vyhlášen rovnou národní park. Právě tento záměr obsahuje programové prohlášení Vlády ČR z ledna 2022, připomíná specializovaný web Nature.