Les Království je druhým vodním dílem na horním Labi, výše proti proudu řeky už se nachází jen Labská přehrada pod Špindlerovým Mlýnem. Vodní dílo i jeho elektrárna jsou postavené v romantizujícím, pseudogotickém duchu a vzbuzují tak dojem pohádkové scenérie.

Les Království byl ve své době největší vodní nádrží v tehdejší Česko­slovenské republice. „Elektrárna pracující na třicetimetrovém spádu vodních hladin ročně vyrobí v průměru osm milionů kWh elektřiny, a pokryje tak spotřebu zhruba 2 300 východočeských domácností. Dnes po celkové modernizaci je i její vizuální podoba taková, jakou znali naši předkové před sto lety. Díky nové střeše a venkovnímu nátěru totiž získala stavba zpátky svůj secesní šarm," popisuje mluvčí Skupiny ČEZ Šárka Lapáčková Beránková.

| Video: Youtube

„Na Lese Království vyrábějí ekologickou energii dvě moderní turbosoustrojí s horizontálními Francisovými turbínami o výkonu 2210 kW, které nahradily původní turbogenerátory z roku 1923. Historické turbíny jako součást národního kulturního dědictví se staly součástí sbírek Národního technického muzea. Modernizována byla také čistírna odpadních vod, došlo k rekonstrukci rozvodny vysokého i nízkého napětí. Po modernizaci pracují stroje s vyšší účinností a k výrobě stejného množství elektřiny potřebují o stovky tisíc kubíků vody méně,“ vysvětluje přínos modernizace vedoucí provozu elektrárny Petr Tremer. Ten na Lese Království doslova převzal rodinnou štafetu po svém otci a už více než 25 let pohádkové elektrárně na horním Labi sám „šéfuje“.

Podívejte se, jak vypadají a fungují vodní elektrárny ČEZ · http://virtualniprohlidky.cez.cz/

Více o vodních elektrárnách ČEZ v ČR najdete ZDE.

| Video: Youtube

close Přehrada Les Království v podzimních barvách. info Zdroj: Petra Valentová zoom_in Přehrada Les Království v podzimních barvách. Přehrada Les Království
Své jméno získala přehrada podle rozsáhlého lesního komplexu Les Království, zbytku starého hraničního hvozdu, který ji lemuje na levém břehu. Podnětem pro výstavbu přehrad na horním toku Labe byla katastrofální povodeň v červenci 1897. Teprve však zemským zákonem č. 31 z roku 1903 byl dán zákonný podklad pro zahájení soustavné regulace od Špindlerova Mlýna do Jaroměře včetně výstavby údolních přehrad v horní části toku. Podrobný projekt přehrady Les Království (dříve uváděné jako přehrada Těšnov nebo Bílá Třemešná) na Labi vypracovalo Technické oddělení pro úpravu řek v Praze pod vedením stavebního rady Ing. Josefa Plicky. V roce 1909 byla stavební část vodního díla zadána firmě Ing. J. V. Velflík v Praze a dodávka železných konstrukcí firmě Fanta & Jireš v Praze. Stavba proběhla proběhla v letech 1910 – 1919, prodloužení doby značně ovlivnila 1. světová válka. Ve své době se jednalo o největší nádrž v Československé republice, pokud se týkalo zadrženého množství vody, a nejdelší přehradu, co do délky zděné hráze. V letech 1920 – 1923 byla na pravém břehu pod hrází firmou Ing. J. V. Velflík v Praze postavena průběžná vodní elektrárna. Technologickou část dodala firma Českomoravská - Kolben z Prahy a elektrické zařízení firma Křižík. Celé vodní dílo včetně elektrárny je od roku 1958 nemovitou památkou.
Zdroj: https://prehrada-les-kralovstvi.cz/