Jako členka komise, která obě „anticeny“ uděluje, jsem předem dostala seznam dvanácti kandidátů na Ropáka a osmnácti výroků nominovaných na Zelenou perlu. Jejich výběr dobře ilustruje, v jakých oblastech se hlavně vede bitva mezi „ekologisty“ a „budovateli“, jak by se daly dvě válčící ideologie stručně označit. Nejčastějším sporným bodem je budování nových dálnic a rychlostních silnic cennými přírodními oblastmi, za což také letos vyfasoval Ropáka náměstek ministra dopravy Jiří Hodač.

Z podobného soudku je i spor o kamionovou dopravu o víkendech a výstavba supermarketů v historických centrech měst. V obecnější rovině se pohybuje spor o to, zda činit opatření proti globálnímu oteplování, v němž vévodí dobře známý antiekolog, sám prezident republiky Václav Klaus.

Ten také letos získal Zelenou perlu za následující výrok: „Žádné ničení planety nevidím, nikdy v životě jsem neviděl a nemyslím, že nějaký vážný a rozumný člověk by to mohl říci.“ Druhé místo v „soutěži“ o Ropáka získala lyžařka a manažerka Kateřina Neumannová a je možné, že to u laiků vzbudí podiv. Co je špatného na nápadu uspořádat na Hradčanském náměstí lyžařský závod, na který se muselo dovézt 60 kamionů uměle vyrobeného sněhu ze Šumavy? Z hlediska ekologistů je to křiklavý příklad, jak znásilňovat přírodu a „poroučet větru a dešti“ za cenu ohromných investic energie, nafty a znečištění vzduchu kolem silnic. Podobné důvody má opozice proti střediskům zimních sportů v dosud nenarušených oblastech (pro laiky: horská příroda je choulostivá, cenným lokalitám to skutečně ublíží).

Smutně – nebo spíš tragikomicky – působí, jakými zbraněmi je tato bitva vedena. Ekologistům podkládá druhá strana až neuvěřitelné pohnutky.

Například podle Pavla Béma jsou ekologové ve sporu o plzeňský obchvat motivováni ekonomicky, chtějí totiž spekulovat se svými pozemky. To je komické – sama jsem před časem zakoupila v rámci akce Dětí Země asi tak jeden metr čtvereční kopce Valíku, aby tam nebylo možné silnici budovat a aby byla zvolena jiná, příznivější varianta. Kdo ekology nepodezírá ze ziskuchtivosti, ten je zase určitě nařkne z terorismu, fanatismu a touhy ovládnout planetu. Snahy dělat něco proti globálnímu oteplování jsou z nějakého záhadného důvodu podle Václava Klause v rozporu s lidskou svobodou, která se zřejmě musí projevovat výhradně podnikatelskými výboji, stále větší spotřebou všeho, a tím pádem i zvyšováním produkce oxidu uhličitého. Od svého syna vím, že mezi podnikateli a manažery je Ropák dokonce jakýmsi vyznamenáním, kterým se v žertu chlubí přátelům a v žádném případě se za něj nestydí. Zatím se tedy zdá, že zelení se svými vizemi v naší zemi příliš úspěšní nejsou. Velká část občanů moc dobře nechápe, proč by se nemělo všude budovat, betonovat, ukusovat z neporušené přírody nebo z historických center měst, proč by se nemělo všude jezdit auty a spotřebovávat hektolitry nafty a benzinu, proč by se neměla veškerá příroda proměnit na hřiště, sjezdovky a rekreační střediska.

Češi ve své většině chtějí hypermarkety a dálnice, chtějí víc a víc konzumu, a nezáleží jim tolik na nějakých přírodních cennostech, které stejně neodborníci nedovedou ocenit.

Eva Hauserová,

Autorka je spisovatelka a publicistka