Deset „zaručených pravd“ o vakcínách proti onemocnění covid-19: 

Tvrzení č. 1: Vakcína byla vyvinuta za podezřele krátkou dobu, je nebezpečná, nemůže fungovat a testují ji na lidech. Proč ještě není lék?
Verdikt: Zavádějící, lež
Vysvětlení:
Virus SARS-CoV-2 je podobný virům SARS a MERS, které byly známé již dříve a byly předmětem výzkumů vývoje vakcín. Poznání o těchto virech tak mohla pomoci při vyvíjení vakcín na tento nový virus. 

Zrychlený vývoj těchto vakcín byl rovněž způsoben například celosvětovým dopadem pandemie. Podílelo se na nich velké množství pracovišť z celého světa a do studií se zapojilo velké množství lidí za velmi krátkou dobu. Ke stanovení účinnosti vakcíny je rovněž potřeba zkoumat osoby, které byly viru vystaveny v přirozeném prostředí. To rovněž urychlila celosvětová pandemie a velké množství lidí, které se virem nakazilo. Do vývoje vakcín také firmy zainvestovaly značné finanční a lidské zdroje.

Dostupné vakcíny prošly všemi instancemi hodnocení pro zajištění kvality, bezpečnosti a účinnosti. Urychleny byly zejména administrativní kroky. Kritéria pro registraci vakcín jsou přísnější než pro léky z důvodu aplikace přípravku zdravé populaci. K urychlení klinických studií týkajících se bezpečnosti v žádném případě nedochází.

Vývoj protivirových léků je oproti vývoji vakcín mnohem obtížnější. U vakcíny se totiž jedná o postupy, které jsou ověřené z vývoje jiných vakcín. I vakcína proti sezónní chřipce musí být vyrobena na daný rok v řádu několika měsíců, tedy také za velmi krátkou dobu. To však pochybnosti nevyvolává. 

Očkování i ze zmíněných důvodů není pokusem na lidech. Vakcíny nebyly klinicky testovány z etických důvodů pouze na dětech a těhotných ženách. Byly však vyhodnoceny u osob starších 65 let i nemocných například s astmatem, chronickým onemocněním plic, diabetem či vysokým krevním tlakem. 

Očkování je bezpečné a je právem označeno za jednu z nejzásadnějších a nejvýznamnějších vymožeností lidstva a medicínu novověku.

Tvrzení č. 2: Očkuje se technologií mRNA, která je nevyzkoušená a experimentální. Očkování je genové inženýrství. Nikdo neví, co to s tělem napáchá.
Verdikt: Lež
Vysvětlení:
Na principu tzv. mRNA pracuje například vakcína od společnosti BioNTech/Pfizer, zvaná také Comirnaty. Jde sice o nový typ vakcín, na jejich vývoji se však pracuje téměř 30 let. Technologie již byla využita k přípravě vakcín proti virům, jako je například chřipka, onemocnění virem Zika, proti vzteklině či cytomegaloviru a dokonce i proti některým tipům nádorů.

mRNA se dá zjednodušeně popsat jako nosič informace s pokynem pro diferencované buňky svalové, kožní a specializované imunitní buňky, aby vyrobily kousek „spike proteinu“, který je jedinečný pro SARS-CoV-2. Protože se vyrobí jen část S proteinu, nemůže očkované osobě uškodit, ale i tato malá část S proteinu je schopna vyvolat u očkovaného nejen tvorbu protilátek proti Covid-19, ale indukovat komplexní imunitní odpověď, a tím očkovaného chránit před onemocněním covid-19.

Tyto vakcíny neobsahují živý virus, není tedy žádné riziko, že by u očkovaného jedince vyvolalo onemocnění, proti kterému se očkuje. Tato technologie má několik dalších výhod, jako například kratší doba výroby či široké uplatnění proti mnoha nemocem. V budoucnu možná bude technologie mRNA vézt k vývoji jedné vakcíny proti více nemocem.

mRNA obsažená ve vakcíně nemůže nikdy vstoupit do buněčného jádra a poškodit nebo reagovat s DNA očkovaného – nemůže měnit nebo upravovat DNA jedince, mRNA neumí vstoupit do buněčného jádra. Vakcíny nejsou genové ani genomové. Vakcíny sice jsou připraveny genetickým inženýrstvím, neznamená to však, že to v lidském těle naruší DNA. Vakcína rovněž nezpůsobuje genetické vady.

Tyto druhy vakcín se rovněž v těle rozpadají velmi rychle – v řádu několika hodin. To může snížit pravděpodobnost dlouhodobých vedlejších účinků. To je také jedním z důvodů, proč vývoj této technologie trval celé dekády. Vědci totiž museli přijít na to, jak přimět mRNA, aby zůstala nedotčena dostatečně dlouho v buňkách, aby účinkovala.

Všechny dostupné informace navíc naznačují, že vakcíny využívající technologii mRNA jsou bezpečnější než tradiční užívané.

Přesná reakce těla po aplikaci vakcíny je detailně popsaná například na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Tvrzení č. 3: Vakcíny způsobují neplodnost či permanentní sterilizaci, ničí protein potřebný pro tvorbu placenty. Jednou bude genetický kód neočkovaných vzácný a cenný.
Verdikt: Lež
Vysvětlení:
Vakcíny neobsahují žádnou část koronaviru ani protein, který je zásadní pro vývoj placenty. Pokud by bylo původní tvrzení pravdivé, byla by neplodná každá žena, která má protilátky proti covidu-19 po prodělání onemocnění. Vakcína totiž v těle stimuluje imunitní systém, aby vytvořil protilátky. 

Tvrzení č. 4: Ve vakcínách je onkogen způsobující rakovinu, HIV způsobující AIDS, nebo grafen či hliník.
Verdikt: Lež
Vysvětlení:
Ani jedna ze schválených vakcín Evropskou lékovou agenturou (EMA) nic z výše uvedeného neobsahuje.

Vedlejší účinky vakcín se kontinuálně sledují. Zdravotničtí pracovníci mají povinnost veškeré neočekávané vedlejší účinky hlásit. Stejnou povinnost mají i farmaceutické firmy. Potíže mohou hlásit i samotní očkovaní, v České republice například na stránkách SÚKLu. Hlášení se následně vyhodnocuje na evropské úrovni.

Možné vedlejší účinky mají všechna léčiva. Tedy i po aplikaci vakcíny proti covidu-19 se mohou vyskytnout obtíže, nejčastěji jde o bolest, otok či zarudnutí v oblasti vpichu, bolest hlavy, zvýšenou teplotu, nevolnost, závrať, zimnici, horkost či únavu. Vážnější obtíže se vyskytují vzácně.  

Vakcíny prošly všemi fázemi klinického hodnocení. Obsah nebezpečných látek či dokonce jiných onemocnění je vyloučen.

Hliník neobsahují vakcíny od společností Pfizer a Moderna. Některé jiné očkovací látky skutečně obsahují soli hliníku. Je tomu však proto, že působí jako jakési depo tak, aby se po aplikaci do svalu tento antigen postupně uvolňoval. Jsou to ale minimální dávky hliníku, který se nikde neukládá. Neexistují žádné vědecké důkazy o tom, že by hliník z vakcín způsoboval onemocnění jako je astma, alergie či autismus, které jsou zmiňované v dezinformacích. Hliník je naopak všude kolem nás – ve vodě, ve vzduchu i v mateřském mléce. Objevuje se i v některých vakcínách, ale v žádném případě ne v množství, které by bylo nebezpečné pro lidský organismus.

Tvrzení č. 5: Ivermektin je zaručenou léčbou covidu-19, tak proč ho nepovolí?
Verdikt: Velmi nepravděpodobné
Vysvětlení:
Na internetu se hojně šíří doporučení na léčbu i prevenci onemocnění covid-19. Píše se zejména o léčivu zvaném ivermektin. Z laboratorních studií sice bylo zjištěno, že ivermektin může blokovat replikaci viru SARS-CoV-2. Výsledky klinických hodnocení však nebyly jednoznačné, některá hodnocení nevykazovala žádné přínosy, jiná uváděla potenciální přínos. Evropská léková agentura (EMA) však použití tohoto léku, který se obvykle používá jako antiparazitikum u zvířat i lidí, nedoporučuje. Důkazy, které jsou v současné době k dispozici, totiž nedostačují k podpoře použití tohoto léčiva.

Ivermektin je sice schválen pro jiné účely a ve schválených dávkách je obecně dobře snášen, pro potenciální léčbu a dosažení účinných koncentrací v plicích by však bylo zapotřebí vyšších dávek. V takovém případě by však nebylo možné vyloučit toxicitu.

Stále platí, že ivermektin nebyl doposud nikde na světě registrován jako léčivý přípravek proti covidu-19.

Obdobné informace se šíří i o léčbě antivirotikem Isoprinosine. O jeho blahodárném účinku však neexistují žádná spolehlivá data. Zájem dezinformátorů a amatérských doporučení v Česku vyvolala jediná práce, která je však spojena s řadou závažných etických i metodologických pochybení.

Tvrzení č. 6: Vakcinace a covidové pasy mají rysy totalitních režimů.
Verdikt: Zavádějící, lež
Vysvětlení:
Očkování je v České republice dobrovolné a je hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Lidé se běžně očkují i vakcínami, které nejsou v dané zemi nutné, například před cestami do exotických zemí.

Často se objevují nelogická srovnání například s druhou světovou válkou, zejména pak s utlačováním židovské komunity. To je však velmi chybná analogie. Nacistické Německo židovskou komunitu (a další menšiny jako například Romy či homosexuály) vyhánělo z bydlišť do koncentračních a vyhlazovacích táborů, kde tito lidé žili v nehumánních podmínkách a často tam našli i smrt. Nic tomu ani náznakem podobného neočkované jedince nikde na světě nečeká. Proti srovnávání vládních pandemických opatření s nacistickým běsněním se ohradila například pražská židovská obec a požádala občany, aby nenosili žluté Davidovy hvězdy jako protest proti současným vládám. Vlády světových zemí nemají v úmyslu neočkované perzekvovat či z nich dělat „občany druhé kategorie“.

Tvrzení č. 7: Zdravotní sestry a lékaři rezignují či páchají sebevraždy. Nechtějí se již podílet na řízené genocidě a spiknutí elit.
Verdikt: Lež
Vysvětlení:
Nedávno se na internetu objevil domnělý příběh o zdravotní sestře ze slovinské Lublaně. Tam měl vypuknout velký skandál, o kterém měla mluvit celá země. Údajná zdravotní sestra měla podat výpověď ze svého pracoviště na univerzitním zdravotnickém centru poté, co jí měla dojít trpělivost vlivem spiknutí, kterým je očkování opředeno.

Na kameru ve videu údajně ukázala tři typy lahviček s očkovací látkou s kódy, které buď obsahovaly placebo, vakcínu s technologií mRNA, nebo látku obsahující onkogen. Dále zpráva specifikovala, co se stane osobám, které se druhým a třetím tipem vakcíny nechají naočkovat.

Server Manipulátoři.cz však upozorňují, že na videu žádná zdravotní sestra nevystupuje, od tvrzení se rovněž distancovala samotná nemocnice. Žádná sestra na videu žádné lahvičky neukazuje. 

Rovněž se objevila obdobná informace, avšak o sebevraždě německého lékaře z německé Kamenice, který měl v dopise na rozloučenou napsat, že se odmítá dál podílet na genocidě vakcinací.

Lékař sice sebevraždu doopravdy spáchal. Podle serveru Fakticke.Info však žádný dopis na rozloučenou nebyl nalezen, informaci popřela jeho klinika i město. Lékař naopak v létě očkování veřejně podpořil.

Tvrzení č. 8: Za pandemií stojí George Soros a Bill Gates, který do očkovaných prostřednictvím vakcín vpravuje čipy.
Verdikt: Lež
Vysvětlení:
Šíří se také zprávy o tom, že virus unikl z laboratoře ve Wuhanu, kterou vlastní společnost Pfizer. Firmu mají financovat Bill Gates a George Soros.

Jde jen o konspirační teorie. Nic z toho nebylo nikdy prokázáno. Není ani technicky možné připravit očkovací látku, která by obsahovala čip například na sledování osob, jak se často mylně píše na dezinformačních webech či v diskusních fórech. Tekutina je čirá a neobsahuje žádné pevné částečky.

Americký miliardář Bill Gates ani americký finančník maďarského původu George Soros, který je velmi častým cílem dezinformací, nemají žádný profit z firmy Pfizer. Gates ani Soros za pandemií nestojí, a dokonce ani jeden z nich o pandemii předem nevěděl. 

Tvrzení č. 9: Přeplněné nemocnice jsou lež. Jsou prázdné, nebo jsou ve skutečnosti plné očkovaných.
Verdikt: Lež
Vysvětlení:
S nárůstem nových nakažených, které Česko zažívá v posledních dnech, opět ožily dezinformace o hospitalizovaných a jejich počtech v nemocnicích. Dříve se hoaxy zaměřovaly zejména na to, zda nemocnice a média o skutečných číslech nelžou a zda si alarmující situace na odděleních nevymýšlí. Dnes je však populární jiná, podobně nepochopitelná, dezinformace. Ta lživě informuje o plných odděleních očkovanými pacienty. Jde však prý o tajnou informaci, o kterých zdravotníci nesmí informovat.

Jde však opět o nesmysl. Nemocnice a vlády apelují na občany, aby se nechali naočkovat, chránili se a zabránili tak potenciálnímu přetížení nemocnic. Naočkovaní jedinci se sice také mohou nakazit onemocněním covid-19 a mohou mít rovněž komplikace. Průběh by však měl být značně mírnější. Vakcína většinově brání nejzávažnějším formám covidu-19. Podle dostupných dat by tak na tom měli být naočkovaní jedinci v boji proti nákaze až šestkrát lépe než nenaočkovaní. 

Bonus: Těžko uvěřitelné hoaxy, které se však šíří

Tvrzení č. 10: Očkované osoby jsou na první pohled k rozeznání, vypadají a chovají se jinak. Očkovaným rodičům se rodí zdegenerované děti například s ocáskem a srstí.
Verdikt: Lež
Vysvětlení:
Na internetu se nedávno šířila zpráva, ve které žena popisovala schopnosti svého známého-lékaře, který je údajně schopen rozeznat na první pohled očkované jedince. Ti mají být apatičtí a mít skelný pohled.

Vakcíny však nijak nemění DNA v těle naočkovaných osob. Po pominutí možných vedlejších účinků (viz výše) nijak nemění ani vzhled, ani chování naočkovaných. Látka stimuluje imunitní systém k vytváření protilátek, což není viditelné pouhým okem. 

Rovněž se na českém internetu objevila zpráva o novorozenci s ocáskem a srstí, který se měl narodit naočkovaným rodičům. Stalo se tak poté, co informaci v turecké bulvární televizi Beyaz, která je známá za šíření falešných zpráv, odprezentovali tři doktoři. Dítě mělo mít ocas, další novorozenec zvířecí chlupy, jiný tři ruce a čtyři nohy a další například jedno oko. Stejná televize například „informuje“ o spojitosti Billa Gatese s vakcínami a údajnými čipy, které mají látky v injekcích obsahovat.

Stejná fotografie dítěte s ocáskem se však objevila již v roce 2014, tedy dávno před pandemií covidu-19. Všechny fotografie byly podle serveru Manipulátoři.cz stažené z internetu a byly již dříve označené jako falešné. 

Vyvracení nejen covidových dezinformací a hoaxů se věnuje mnoho jedinců, serverů i institucí. K nim se tak odedneška přidává i Deník. Sledujte každý týden tuto novou anti hoaxovou rubriku v tištěném Deníku i na internetu na Deník.cz.

V textu byly použity následující zdroje: Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), Zdravotnický deník, Židovská obec v Praze, Manipulátoři.cz, Fakticke.info, Seznam Zprávy a Aktuálně.cz.