Zedníci položili poslední cihly v roce 1888 a o rok později už byla robotárna plná vězňů s krátkodobými tresty, pro něž byla zřízena. Pak přišlo nařízení proměnit věznici na ústav pro duševně choré.

„Začátek roku 1889 provázelo zděšení nad zprávou z Vídně, že se zastřelil císařův syn, korunní princ Rudolf. Lékařská komise naznala, že nebyl příčetný a biskup dal svolení, aby se za něho konaly zádušní bohoslužby,“ připomněl duchovní Oldřich Med ze svatojakubské fary, čím tehdy žilo město.

O tři roky později Jihlavané nemluvili o ničem jiném, než že jim do města vozí plné vozy šílenců.

Poděkování u příležitosti Mezinárodního dne sester v nymburské nemocnici.
Jejich péče léčí, úsměv pohladí. Nymburská nemocnice poděkovala svým sestrám

„Není to tak dávno, kdy blázni nebyli považováni za lidi a podle toho se s nimi zacházelo. Bylo třeba je někam odklidit. Zavírali se do speciálních vězení, kam lékař nikdy nechodil, i do vyhlášených sanatorií. Až ústava roku 1861 v monarchii nechala zřídit zemské ústavy, porodnici, nalezinec, chorobinec a při univerzitní nemocnici i Tolhaus neboli blázinec,“ shrnul v květnu 1926 pro tisk oficiant Moravského zemského chorobince na Brněnském kopci František Kremlička. „Lidé se duševně nemocných až chorobně báli. Maminky věřily, že jim třeba uřknou porod nebo uhranou děťátko,“ přidal úředník.

Psychiatrická nemocnice v Jihlavě loni oslavila 120 let trvání. Využívá bezmála 500 lůžek, z toho desetina je určena pro akutní psychiatrickou péči.