Podle výsledků studie měly virtuální zážitky skvělé ohlasy – a to ne jenom v Seniorcentru Pohoda. „Až 85 % seniorů je hodnotilo mimořádně pozitivně. Výlety je dokážou vytrhnout z jejich každodenní rutiny a přináší jim množství nových podnětů. Senioři se pak často rozpovídají, nebo se rozpomínají na minulost. Když je VR šité na míru jejich potřebám, má potenciál zpomalit nástup demence,“ říká Marek Háša, autor projektu Kaleido.

Vtipný vypravěč, který zážitky provádí, dokázal fyzicky rozpohybovat až 80 % výletníků, včetně těch upoutaných na lůžko. Vjemy získané ve VR měly pozitivní vliv i na psychickou kondici seniorů. Kromě pobavení přinesly zážitky do Seniorcentra Pohoda i prohloubení vztahů mezi klienty a aktivizačními pracovníky. Takové zpestření se hodí vždy, především ale během současné izolace, kdy seniory v zařízeních ohrožuje samota.

Zkušenosti zapojených aktivizačních pracovníků tyto výsledky potvrzují. „Po virtuálním výletu klienti najednou začnou vzpomínat a vyprávět, dodá jim novou chuť do života. Je to velmi motivační, zvlášť pro lidi s fyzickým handicapem, které Kaleido pěkně rozpohybuje,“ konstatuje ředitelka Domova pro seniory Chodov Ilona Veselá.

Zdroj: Youtube

Nejlepší odezvy zaznamenaly mezi výletníky procházky v přírodě a toulky po Česku, například návštěva hradu Karlštejn. Do budoucna plánuje Kaleido vytvářet pořád nové zážitky a postupně tak budovat co nejpestřejší nabídku výletů. V nejbližší době se cestovatelé mohou těšit třeba na návštěvu Italského pobřeží nebo muzejní vycházku po Praze. Kromě nových zážitků brzy přibudou také jejich jazykové mutace, aby si krásy světa mohli užívat i babičky a dědečkové nejen z Dubí, ale i z Velké Británie, Německa nebo Holandska.

Seniorcentrum Pohoda je moderní domov seniorů na klidném okraji města Dubí. V malebném prostředí uprostřed přírody zajišťuje bydlení s kvalitní zdravotně-ošetřovatelskou a sociální péčí pro téměř 60 seniorů.

Za projektem Kaleido stojí mladí čeští tvůrci virtuálních zážitků pro individuální aktivizaci, kteří se snaží přinášet dostupné a efektivní inovace do sociální péče. Kaleido zatím rozdávalo radost už ve více než 50 a zařízeních sociálních služeb v Česku.

Lucia Urbaníková