Nevšední pietní areál byl založen už v letech 1907 až 1909 a dnes patří mezi jedny z nejkrásnějších a nejromantičtějších aktivních pohřebišť u nás.

Lesní hřbitov v Novém Boru není jen místem posledního odpočinku, ale i cennou lokalitou z hlediska dendrologického a krajinářského. Proto byl vyhlášen v roce 1994 jako registrovaný významný krajinný prvek. Autorem hřbitova byl Rudolf Schlegel. Dominantou jsou tři rodinné hrobky významných německých podnikatelských rodin, které vznikly v období první republiky.

Roman Lang