„Této národní kulturní památce pomáháme z kapitoly kultury a ochrany památek na Pardubickém kraji už řadu let. Díky tomu tady vybudovali třeba nový vstup se zastřešeným zázemím a bezbariérovým vchodem. Nedávno přispěl Pardubický kraj částkou 950 tisíc korun na projektovou dokumentaci pro provedení nadcházející rekonstrukce. Proto jsem se rád přijel podívat, jak je vše připraveno,“ uvedl náměstek hejtmana pro kulturu a investice Roman Línek.

Podle duchovního správce poutního místa Karla Moravce je dokumentace hotová a bude se soutěžit dodavatel. „Doufáme, že náklady odhadnuté na 80 milionů korun o něco poklesnou. Část pokryje dotace z evropských fondů, ale část musíme sehnat z vlastních prostředků. Chtěli bychom stavět za provozu v letech 2025 až 2026.“

Rekonstrukce bude spočívat především ve výměně většiny střešních krytin z pozinkovaného plechu za měděný plech. Opraveny budou fasády, klášter získá nový výtah a zpřístupní se i část podkroví, která je spojena s historií internace a také pobytu řádových sester.

Poutní areál na Hoře Matky Boží tvoří bývalý klášter servitů s konventem a ambit. Na nádvoří na umělé terase vrcholu kopce je umístěna kaple Svatých schodů a za ní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Tento uzavřený celek s nárožními věžicemi je přístupný branou se schodištěm, které lemují  symetricky umístěné kaple Ukřižování a Oplakávání.

Vznik poutní tradice 

Úspěch! Alej ke klášteru v Dolní Hedči u Králík byla vyhlášená jako nejkrásnější v Česku.

Poutní tradice zde vznikla za třicetileté války, komplex budov byl ale postaven až koncem 17. století. Poté, co byl do kostela na hlavní oltář umístěn Milostný obraz Panny Marie Sněžné, se začalo místu říkat „Hora Matky Boží“.

Vzácný obraz, který byl kopií malby z baziliky Santa Maria Maggiore v Římě, získal zakladatel kostela Tobias Jan Becker od hraběnky Putzardové ze Slatiňan u Chrudimi v době, kdy byl vychovatelem jejích vnuků. Tobias měl obraz s sebou všude, kde jako kněz působil a nabádal lidi, aby se  k němu modlili a ctili jej. Později, když obraz věnoval na Horu Matky Boží, byl dodatečně ozdoben stříbrnou tunikou, perlami a zlatým řetízkem.

O první velkou rekonstrukci areálu na Hedči se zasloužil  německý krajan Franz Jentschke, který byl podle svých slov zázračně uzdraven na přímluvu Matky Boží z Králík. V roce 1988 se začalo s přípravou oprav kapliček křížové cesty, které stojí podél aleje z města na Horu Matky Boží. O rok později se pokračovalo s opravou exteriérů kaplí. Když byly čtyři kaple hotovy, padl v listopadu 1989 komunismus. Poté pomáhala i nově zřízená nadace.

Jednou z největších akcí organizovanou Franzem Jentschkem byla obnova Poutního domu, která probíhala v letech 1990 - 1993. Na financování se podíleli větší polovinou redemptoristé, zbývající část pak hradili krajané z Německa. Další rekonstrukce Poutního domu se uskutečnila v roce 2020, dům nyní slouží poutníkům i turistům a je celý bezbariérový.

Zuzana Nováková, mluvčí Pardubického kraje