Nejprve několik vět Mgr. Ludmily Peterkové, vedoucí oddělení dechových nástrojů:

„Soutěž Camerata Teplice 2024 se konala na naší škole 2. března. Přihlásilo se 28 souborů tvořených studenty konzervatoří a hudebních gymnázií České republiky, celkem 88 soutěžících v osmi kategoriích. V letošním ročníku porotci ocenili vynikající výkony mladých umělců mnoha cenami, z nichž Teplická konzervatoř získala dvě první a tři druhé. Skvělá zpráva je, že jedna z nich je první místo a titul absolutního vítěze pro Duo Tsinelas vedené profesorkou Terezou Noskovou.

Další první cenu mělo Trio Trinità ( prof. Černohouzová ), druhé bylo Duo Tutti fagotti ( prof. Skalický), Trio Felix ( prof. Šajachmetov) a No Metronome Percussion ( prof. Otto Jarka). První cenu také získalo duo Sluneční klarinety, které utvořili dva studenti prof. Peterkové (Roman Liashko z Teplické a Dmytro Kernytsky z Pražské konzervatoře ). Vítězové vystoupí na laureátském koncertě 5.6. na zámku v Děčíně, kde si společné muzicírování mladých lidí užije i publikum festivalu Ludwiga van Beethovena.“

Část titulní strany knihy.
Výročí 60 let oslaví hudební festival v Teplicích novou knihou

Se jménem vrcholného klasika je spojen nejen hudební festival, ale také Beethovenovy Teplice. Pro nezasvěcené malé vysvětlení, o co jde:

„Třetí březnový víkend přivítal příznivce jedné z prestižních klavírních soutěží, konané pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jana Schillera. Beethovenovy Teplice jako výsledek výborné spolupráce místní konzervatoře a Základní umělecké školy za devět let své existence vyrostly a staly se výraznou součástí české hudební scény. Rozšířilo se i věkové rozpětí soutěžících – původní zaměření na elementární stupeň se postupně měnilo spolu s tím, jak vyrůstali účastnící prvních ročníků. Tím, že zůstávali soutěži věrní, přesouvalo se těžiště do stále vyšších kategorií.

Kolonáda v Teplicích, ilustrační foto.
Obec architektů smutní. Zemřel Otakar Binar, autor skleněné kolonády v Teplicích

V současné době narůstá zájem konzervatoří i vysokých škol - letošní absolutní vítězkou se stala studentka HAMU v Praze Eliška Tkadlčíková. Bez vavřínů nezůstali ani místní: první místo ve 4. kategorii získala Tereza Neužilová, třetí Vladimír Kuželka, v 5. kategorii zabodovali Magdalena Pallasová, Erik Šamko a Jana Neužilová (dvě druhé a třetí cena), všichni jsou žáky teplické konzervatoře. Odborná porota pod vedením Prof. MgA. Aleny Vlasákové (HAMU Praha, JAMU Brno) ocenila jak organizaci soutěže, tak zejména nadšení a skvělé výkony soutěžících. Bez povšimnutí nezůstal ani nový špičkový klavír značky Steinway, který díky trvalé přízni svého zřizovatele teplická konzervatoř získala v květnu 2023.


Klavír není váš šálek čaje? A co kytara? Bc. Eliška Dedková je zasvěcenou průvodkyní dalším víkendem:

„Ve dnech 23. a 24. března se uskutečnil již IV. ročník kytarové soutěže s názvem "Kytarové pódium" na Konzervatoři v Teplicích. Tento ročník přilákal 58 soutěžících z celé České republiky. Soutěž navíc získala podporu a záštitu od primátora města Teplice BcA. Jiřího Štábla, což podtrhlo význam a prestiž této události. Atmosféra během celé akce byla přátelská a milá, což přispělo k příjemnému a inspirativnímu prostředí pro všechny účastníky. Těšíme se na další ročníky Kytarového pódia a doufáme, že tato událost bude i nadále přinášet radost a inspiraci nejen soutěžícím, ale také všem hudebním nadšencům.“

Kulturní památka štola Starý Martin v Krupce.
V Krupce na Teplicku budou slavit výročí vstupu do UNESCO, bude i průvod městem

Se zobcovou flétnou se většina posluchačů setkává v budovách základních uměleckých škol. Pokud byste ale chtěli zjistit, co všechno tento nástroj umí, doporučuji ještě jednu návštěvu teplické konzervatoře, tentokrát na sklonku měsíce dubna s inspirativní členkou pedagogického sboru a vedoucí oddělení zobcových fléten Ilonou Veselovskou, PGDip.:

„Ve dnech 26. - 28. dubna 2024 proběhl na Konzervatoři v Teplicích 14. ročník soutěžní přehlídky ve hře na zobcovou flétnu Teplické flautohry. Tato akce se již tradičně mohla uskutečnit díky přispění statutárního města Teplice a záštitu nad ní opět převzal primátor města, pan Jiří Štábl.

Teplických flautoher se každoročně účastní žáci ze základních uměleckých škol, konzervatoří a dalších hudebních institucí. Letos se přihlásilo 98 soutěžících v sólové hře a téměř 30 souborů, a to nejen z České republiky, ale i ze Slovenska. Porotu tvořily stejně jako v minulých letech profesionální flétnistky - Julie Braná z Konzervatoře Plzeň, Ing. Jitka Konečná, Ph.D. z Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a RNDr. Renata Smetková, M. A. z Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži.

Ilustrační foto. MHD Teplice, únor 2024, Benešovo náměstí Teplice.
Kam směřuje Městská doprava Teplice

Organizátory velmi potěšilo hodnocení uměleckého vedoucího souboru Flauti grandi Jana Kvapila, pedagoga Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a spoluautora Flautoškoly, známé učebnice pro zobcovou flétnu: „Pověst nelhala, Teplické flautohry jsou fakt super, z atmosféry i organizace by si měly vzít příklad snad všechny soutěže světa, velký obdiv!“

Přitažlivost Teplických flautoher spočívá nejen ve skvělých výkonech soutěžících a profesionálním přístupu poroty, ale také v doprovodných aktivitách, probíhajících během celé soutěžní přehlídky. Kromě zážitků a diplomů si soutěžící domů odvezli originální upomínkové ceny, které byly pořízeny díky finanční podpoře statutárního města Teplice. Tradiční pamětní plakety i letos vyrobila chráněná keramická dílna Arkádie v Úpořinách.“

Pokud tedy půjdete kolem konzervatoře a dveře budou otevřené – vstupte. A poslouchejte. A užívejte si to. Nemusí to být jen o víkendu – těšíme se na vás v koncertních sálech téměř každý den v týdnu.

Jitka Neumann Žižková