Nemocnici postavili Němci ve 30. letech 20. století. Za 2. světové války byla intenzivně využívána k léčbě a rekonvalescenci zraněných vojáků wehrmachtu. Obrovská nemocnice byla zasazená do klidného lesa, mohla pojmout 650 pacientů, ale obvykle nebyla využita ani polovina lůžek.  

Když se v roce 1945 blížila Rudá armáda, objekt byl evakuován. Po skončení války byly bývalé německé vojenské objekty obsazeny Sověty. Nemocnice fungovala do první poloviny 90. let, kdy Sověti odešli.

Hlavní budova měří přibližně 240 metrů. Kromě hlavní budovy najdeme v areálu kino, bazén, kapli, obchod, prádelnu, kuchyni, garáže nebo obytný dům. Dnes je areál v naprosté zkáze, potuluje se tam spousta lidí, od dětí po sběrače kovů.