Předchozí
1 z 3
Další

Hrad jako dílo, speciální prohlídky s kastelánem

čtvrtek 28. září – neděle 1. října 2023

Podívejme se společně na hrad poněkud jinou optikou: bez letopočtů i příběhů jeho obyvatel. Zajímá nás, proč bylo pro stavbu hradu vybráno dané místo (strategická poloha, tvar krajiny), z jakých materiálů a proč je hrad vystavěn tak, že jej můžeme z větší části obdivovat dodnes.

Jaké jsou viditelné stopy jeho stavebního vývoje a jak jeho podoba ovlivňovala život na hradě nebo jeho případnou obranu? Jak mohla stavba působit na tehdejšího člověka, nebo dokonce případného obléhatele? Měl hrad nějaká zadní vrátka, a jak to bylo například se zdroji vody a dopravou zásob do hradu?

Prohlídka samotná začne už před hradem (200 metrů před branou u turistických ukazatelů), abychom měli pohled celistvý. Délka prohlídky cca 80 minut. Vstupenky jsou v online předprodeji na www.kasperk.cz (není třeba tisknout, stačí se vstupenkami prokázat v digitálním zařízení).

Za životem na středověkém hradě, aneb nevšední komentovaná prohlídka hradu

čtvrtek 28. září od 11:00, 15:00 a 17:30
pátek 29. září od 11:00, 15:00 a 17:30 

Vydejme se společně na nevšední prohlídky hradu, jehož vnitřní prostory pro tuto příležitost ožijí skoro jako kdysi ve středověku. Urozený pán Bušek Krušina ze Žampachu vás zasvěceně a poutavě provede oživeným hradem, přičemž v jednotlivých částech uvidíte řadu tehdejších obyvatel a unikátního dobového vybavení, s nimiž se na Kašperku běžně nesetkáte.

Seznámíte se zajímavým způsobem od zajímavostech života na středověkém hradě, a jak se od tehdejších dob člověk jen pramálo změnil. Vstupenky na tyto zvláštní prohlídky jsou v online předprodeji na www.kasperk.cz (není třeba tisknout, stačí se vstupenkami prokázat v digitálním zařízení).

Cyklus oživené historie na nádvoří

sobota 30. září od 10:30, 12:00, 14:00 a 15:30
neděle 1. října od 10:30, 12:00, 14:00 a 15:30

Spolek přátel historie a šermu Gabreta je na Kašperku důvěrně známý. I tentokrát na volně přístupném nádvoří umožní příchozím blíže poznat, ale hlavně i vyzkoušet si některou z historických aktivit. Ať to je rýžování zlata, střelba z kuše a luku, ražba mincí, psaní na středověkém skriptoriu, výroba pečetí nebo souboj typu tjost.

Všechny tyto historické aktivity si můžete sami vyzkoušet na volně přístupném nádvoří od víkendu v sobotu 30. září a v neděli 1. října. 

Kašperk bude během akce otevřen od 10:00 do 17:00 hodin. Vedle speciálních prohlídek je možné vydat se na běžné okruhy s průvodcem. Nádvoří bude po celou dobu volně přístupné, s možností občerstvení a příjemného posezení.

Jana Sázavská