V chalupě z Budče se návštěvníci seznámí s pověrečnými způsoby ochrany hospodářství před uhranutím čarodějnic o filipojakubské noci, a dále poznají obyčeje, které se vztahovaly ke svátku Nanebevstoupení Páně.

Čarodějnická kniha v Muzeu lidových staveb v Kouřimi.
Podívejte se: Čarodějnická kniha obsahuje popis magických úkonů i modlitby

V domku z Krchleb se lze seznámit s lidovými tradicemi, jež měly vazbu na svátek českého zemského patrona sv. Jana Nepomuckého.

Zdroj: Youtube

Statek z Týřovic připomíná hlavní téma tohoto období - letnicové a májové slavnosti v době Svatodušních svátků, spojené s nyní již zaniklými „královskými hrami".

Instalace v rychtě z Bradlecké Lhoty pak přibližuje tradici slavnosti Božího Těla.

Národopisný pořad Letnice v kouřimském skanzenu.
Muzeum lidových staveb v Kouřimi připomene zapomenutou lidovou slavnost

V domě z Jílového - Kamenné si lze připomenout zaniklé lidové obyčeje původního německého obyvatelstva v Podkrušnohoří, které se vázaly ke slavnosti Nejsvětější Trojice.

Plánované výstavy v Muzeu lidových staveb v Kouřimi
Tajemství svatojánské noci, 23. 6. 2023 - 2. 7. 2023
Od Markéty k Matičkám, 13. 7. 2023 - 10. 9. 2023
Advent a Vánoce v Muzeu lidových staveb, 1. 12. 2023 - 30. 12. 2023
Velikonoční čas v Muzeu lidových staveb, 16. 3. 2024 - 7. 4. 2024