Celkem čtyři speciální GPS vysílačky umístili terénní zoologové obou zoologických zahrad na čtyři dospělé samice karet obrovských na dvou různých lokalitách u indonéského ostrova Sumatra. Získaná data pomohou zjistit více informací o migraci mořských želv po hnízdění a mají potenciál pomoci k efektivnější ochraně mořských želv v regionu.

Jedním z hlavních poslání zoologických zahrad je záchrana ohrožených druhů přímo v místech jejich přirozeného výskytu. Zoo Liberec a Zoo Brno jsou dlouhodobě aktivní na poli ochrany biodiverzity a mořských ekosystémů v oblasti Indonésie. Nyní spojily síly a společně zahájily výzkum na monitoring pohybu a migrace mořských želv na Sumatře. 

První dvě GPS vysílačky byly instalovány koncem června dvěma samicím karety obrovské bezprostředně po nakladení vajec na jedné z pláží neobydleného ostrova Bangkaru. Toto místo je jedno z nejdůležitějších líhnišť karet na Sumatře a na jeho ochraně se liberecká zoo podílí již od roku 2015.

Nasazená zařízení již nyní přináší první data o pohybu zkoumaných zvířat. „Za tři týdny želvy urazily více než 300 km a obě dále pokračují jihovýchodním směrem,“ říká terénní zooložka Zoo Liberec a vedoucí výzkumu Adéla Hemelíková.

Umístění vysílačky trvá dvě a půl hodiny 

Želvy s vysílačkou jsou geolokalizovány prostřednictvím satelitu pokaždé, kdy na okamžik vynoří hlavu a část krunýře nad hladinu, aby se nadechly. Umístit vysílačku na mořskou želvu není podle Hemelíkové složitý proces.

„Krunýř mořských želv poskytuje dostatečně velkou plochu na připevnění. Vzhledem k velikosti želvy a relativně malé velikosti zařízení, vysílačky želvy nijak neomezují v pohybu ani v jiných přirozených aktivitách. Celý proces nasazování trval u každé želvy přibližně dvě a půl hodiny a ihned poté byla zvířata vypuštěna zpět do moře,“ dodává.

Další dvě GPS zařízení pak liberecká zooložka ve spolupráci s místními ochranáři umístila dalším dvěma karetám obrovským v půlce července na ostrově Pandan v chráněné mořské přírodní rezervaci Pieh na západním pobřeží Sumatry nedaleko města Padang.

Vysílačky pro výzkum poskytla Zoologická zahrada Brno, která sama kdysi stála za zrodem záchranného a rehabilitačního centra pro mořské želvy s názvem Kura Kur. Zoo Liberec zase realizuje výzkum mořských želv na Sumatře od roku 2021 pod vedením své terénní zooložky Adély Hemelíkové.

Jeho první část se zaměřuje na lov a způsoby využívání mořských želv místními komunitami. Ochranářům pomáhá odhalit mechanismy konzumace a obchodu s mořskými želvami a jeho socioekonomické a kulturní příčiny.