Andělská Hora měla spolu s hradem Bečov chránit rýzmburské panství. Koncem 15. století bylo v podhradí založené městečko Andělská Hora. Od roku 1964 je zřícenina chráněna jako kulturní památka. 

Nejstarší část hradu je čtverhranná obytná věž na nejvyšším místě skály. Blíže neurčená stavba stála také v místech pozdějšího renesančního paláce a opevnění bylo v některých místech vzhledem ke konfiguraci terénu pouze dřevěné. Po výstavbě východního paláce vznikla také hradba okolo nádvoří, která byla pod nejvyšším místem skály zpevněna polookrouhlou baštou, ale ta zcela zanikla.

Hradba dále pokračovala k plošině nad první branou, kde stála další podsklepená budova. Opevnění přístupové cesty vzniklo ve dvou etapách. Čelní stranu zajistila hradba prolomená množstvím střílen s dochovanými kapsami na zaklesnutí hákovnice a zesílená polygonální baštou. Cestu mezi první a druhou branou chránila pouze dřevěná stěna. Dochované otvory bran pochází až z úprav provedených v polovině sedmnáctého století. Jejich cílem bylo na pokyn císaře Ferdinanda III. snížit obranyschopnost hradu.

Obec se dvěma znaky 

Na Andělské Hoře se natáčel v roce 1978 známý film Balada pro banditu. Trampský muzikál vznikl podle stejnojmenné divadelní hry Milana Uhdeho na motivy Nikoly Šuhaje loupežníka Ivana Olbrachta.

Ve filmu si hlavní roli Nikoly zahrál Miroslav Donutil a jeho milenku Eržiku ztvárnila Iva Bittová.

Obec Andělská Hora vznikla za Jindřicha III. z Plavna v roce 1488 na úpatí kuželovitého kopce s hradem téhož jména. V roce 1490 již mělo vlastní kostel Zjevení svatého Michaela archanděla. Dne 17. června 1497 bylo městečko povýšeno na město a získalo městský znak. Podle farnosti spadalo pod Olšová Vrata a také pod Sedlečko. Kvetl zde obchod i řemesla a dařilo se zemědělství. Důkazem prosperující činnosti bylo zavedení trhů, od roku 1500 výročních a od 1571 čtvrtletních. Na konci středověku mělo město 134 domů a téměř osm set obyvatel.

Obec má dva znaky, což není častý jev. Původní znak, při příležitosti povýšení na město, udělil 17. června 1497 Jindřich IV. z Plavna. Druhý získala obec 4. března 2014. Na obou znacích je vyobrazen svatý Archanděl Michael se zvednutou pravicí, ve které drží plamenný meč. Levou rukou se opírá o zlatý štít se třemi menšími štítky, které připomínají zakladatele města pány z Plavna.

Příspěvek zaslal Jiří Novotný. Velice mu děkujeme.