Centrum chce poskytnout prostor pro koncerty, divadla, workshopy, přednášky, výstavy, festivaly, zahrádkaření, knihovnu, swap, bazar, odpočívání a povídání si. Kdo má zájem se ke komunitnímu centru přidat či nějak pomoci, může se ozvat na email: silojihlava@gmail.com.

Interiéry chráněné sýpky z roku 1927. V současné době není příliš udržovaná.
Poznáte opuštěné místo v Jihlavě? Chráněná památka se stává kulturním centrem

Bývalé družstevní obilní skladiště v Jihlavě v Chlumově ulici, známé též jako sýpka či silo, bylo ve druhém čtvrtletí roku 2019 prohlášeno kulturní památkou. Monumentální sýpka, jejíž stavba byla v meandru tehdejší Pražské silnice realizována podle projektu brněnského stavitele Johanna Theimera v roce 1927, se skládá ze dvou samostatných, avšak funkčně propojených částí. Přibližně tři čtvrtiny půdorysu celého objektu zabírá pětipodlažní budova skladiště, na kterou se těsně přimyká přístavek správní budovy se zaměstnaneckými byty.