2. týden - mosty

Pohybové úkoly:

1. Zvířátka přecházejí přes lávku

Popis úkolu: Vyznačte si 3-4 m dlouhou čáru (pruh dlaždic na chodníku, obrubník, několik klacků položených za sebou, nebo klackem vyrytá čára do hlíny). Dítě ne-kouká do země, ale před sebe. Upažit. Chůze vpřed – dlouhé kroky, krátké krůčky, klást chodidla těsně za sebe (tj. pata přední nohy se dotýká palce zadní), chůze bokem, couvání… Mladším dětem (2-3 r) nechte cestičku širší – například vyryjte dvě čáry vedle sebe a dítě musí jít mezi, nebo na chodníku předškoláci jdou po spáře mezi dlaždicemi, mladší děti můžou použít celou šířku dlaždice…

  close Sokol v létě na výletě info Zdroj: Česká obec sokolská zoom_in Sokol v létě na výletě

2. Přes lávku poslepu

Popis úkolu: Vyznačte si cca 3-4 m dlouhou čáru (pruh dlaždic na chodníku, obrub-ník, několik klacků položených za sebou, nebo klackem vyrytá čára do hlíny). Dítěti zavažte oči šátkem. Dítě jde vpřed, klade jednu nohu těsně před druhou (tj. pata přední nohy se dotýká palce zadní). Když dojde na konec čáry, změřte, o kolik se od čáry odchýlilo. Můžete si dát závod, kdo z rodiny nejlépe udrží směr. Schválně, do přejde lávku i poslepu, a kdo by spadl do vody?

 

3. Přehoď potok

Popis úkolu: Vyznačte na zemi břehy potoka (pomocí dvou klacků, batohů, sku-tečný potok…). Najděte si kamínky nebo šišky a snažte se potok přehodit horním obloukem.

4. Žabka skáče přes potok po kamínkách

Popis úkolu: Skoky ve vzporu dřepmo, tj. dítě udělá dřep, opře se rukama o zem, následně se odrazí nohama, po dopadu zvedá ruce a posouvá je vpřed na novou pozici. Vždy se tedy dotýká země, střídavě rukama a nohama, nikdy není ve vzdu-chu úplně. Žabička může skákat volně v prostoru, nebo si vymezte dráhu, kterou musí přeskákat. Případně si můžou dát žabičky závod.

close Sokol v létě na výletě info Zdroj: Česká obec sokolská zoom_in Sokol v létě na výletě

Nepohybové úkoly:

1. Převážení nákladu z břehu na břeh

Popis úkolu: Najděte si 10 malých kamínků a 2 klacíky, nebo 2 pastelky apod. Ka-mínky dejte na hromádku, případně do krabičky (např. od svačiny), nebo kelímku od limonády a pomocí dvou klacíků je máte za úkol přemístit na druhou hromádku (resp. do druhé krabičky, nebo kelímku). Kamínků se nesmíte dotknout rukou, pouze klacíky.

2. Najdi cestu

Popis úkolu: Z dětí se stávají průzkumníci, kteří hledají cestu. Kdo první uvidí turistickou značku dané barvy, po které právě jdete, vykřikne: „Značka!“ a získává 1 bod. Děti soutěží, kdo bude mít u rozcestníku nejvíce bodů. Touto hrou se dá značně zrychlit tempo přesunu, protože děti v touze po vítězství mnohdy od jedné turistické značky ke druhé běží. Varianta hry pro větší věkový rozptyl dětí – starší sourozenec nekřičí, ale dá rodičům předem domluvené znamení (např. dvojí stisk dlaně, zatahání za rukáv), mladší tak má také šanci objevit značku.

Více najdete na Se Sokolem do života a na sociálních sítích: Facebook a Instagram