Přes drobný deštík v úvodu akce byla účast poměrně hojná a několik desítek dětí si zasoutěžilo na stanovištích, kde získávaly razítka a poté drobné odměny. Svou prezentaci zde měly téměř všechny oddíly TJ Sokol Mladá Boleslav jako jsou oddíl juda, capoeiry, muay thai a MMA, gymnastiky a šachového klubu. Kromě těchto aktivit byl také jako každý rok k dispozici skákací hrad a došlo i na hry a soutěže pro děti. Další akci pořádá TJ Sokol hned příští týden, a to Památný den Sokolstva 8. října v 18 hodin. Budeme se těšit na viděnou na dalších akcích.

Autor: Olga Vašková

Děkujeme paní Vaškové za zaslaný příspěvek a panu Linhartovi za poskytnuté fotografie!