Mnozí chtějí ochutnat některý z produktů vyráběných z mandlí a nabízených zde prodejci z širokého okolí. Štamprlka mandlovice nebo i sklenička dobrého vína ze zdejších vinohradů určitě neuškodí.

Vloni jsme zde byli poprvé a byli jsme zaskočeni množstvím návštěvníků. Zaparkovat v centru města bylo zhola nemožné a do sadů mířily davy lidí.

Proto jsme letos vyrazili den před vypuknutím slavností a auto mohli klidně nechat hned vedle známého vinařství Starý vrch. To je také název jednoho z mandloňových sadů patřících městu Hustopeče.

Lidí zde bylo nesrovnatelně méně a na rozhlednu tyčící se nad korunami rozkvetlých stromů jsme se letos dostali bez čekání. Minulý rok jsme se ve frontě posunovali téměř hodinu.

Unikátní sady 

Pěstování mandloní má ve zdejším kraji tradici a hustopečské sady jsou unikátní v celé České republice. V době největší slávy, v šedesátých letech dvacátého století, tady rostlo na 50 tisíc mandloňových stromů na 185 hektarech. Nic obdobného neexistovalo v celé střední Evropě.

Počátky pěstování mandloní v našich končinách sahají sice až do 17. století, ve větším množství však jejich vysazování začalo až po druhé světové válce v roce 1949. To byly vysazeny první sady v lokalitách Kamenec a Starý vrch.

Rostoucí produkce mandlí byla zpracovávána v potravinářském i kosmetickém průmyslu a vysoce kvalitní výrobky mířily na domácí trh i do zahraničí.

Postupně se však celá záležitost stávala z tehdejšího pohledu centrálně plánovaného hospodářství neekonomická, plochy pro pěstování se zmenšovaly, sady zůstávaly nevyužívány a hlavně neudržovány.

Uchytily se v nich náletové dřeviny, stromy zarůstaly. Sady byly v roce 2004, kdy část z nich v rámci pozemkových úprav získaly Hustopeče, v zuboženém stavu.

Rozsáhlá revitalizace

Rozhodnutím vedení města však byly další pozemky dokoupeny, a tak mohla v roce 2007 začít jejich rozsáhlá revitalizace, odstranění náletů, prořez stromů, dosazení nových.

V roce 2016 byl založen na zhruba půlhektarovém pozemku v lokalitě na Starém vrchu také zcela nový sad. Celkově tak lze nyní v sadech napočítat něco přes 1100 jedinců mandloní rostoucích na zhruba šesti hektarech. Oproti době největšího rozmachu je to jen zlomek původní rozlohy a počtu mandloní.

I tak se však jedná o velmi chvályhodnou činnost a vedení města Hustopeče chce navíc i nadále pokračovat v další revitalizaci sadu na Starém vrchu.

Mandloně, rozhledna i nabídka mandloňových produktů přitahují pozornost tisíců lidí, kteří proudí do Hustopečí v době květu těchto krásných stromů z celé naší republiky i ze zahraničí. A to nejen v rámci Slavností mandloní.

Naučná stezka 

Do sadů a k rozhledně je vybudována naučná stezka dlouhá necelých devět kilometrů, méně zdatní návštěvníci mohou využít i její zkrácenou pětikilometrovou variantu.

Stezka je osazena informačními tabulemi, z nichž je možno se dovědět mnoho informací nejen o samotných mandloních a historii jejich pěstování, ale také o zdejší krajině a jejím využívání člověkem.

Zajímavé je také arboretum shromažďující všemožné odrůdy a kultivary mandloní, z nichž většinu v pomologiích ani nenajdete. Proto, pokud jste ještě mandloňové sady u Hustopečí nenavštívili, nezapomeňte, že zhruba v druhé polovině března příštího roku zase vykvetou.

Karel Machyl