Tři Transporty plzeňských Židů do ghetta Terezín, které se uskutečnily v lednu 1942, připomněla pietní akce Plameny v zahradě. Z více než 2600 transportovaných přežilo válku jen 204 lidí. 

Pietní akt se konal v neděli 22. ledna. Nejprve byly na sokolovnu ve Štruncových sadech zavěšeny květiny, poté se konal pietní akt s názvem Plameny v zahradě, při kterém byly symbolicky zapáleny svíčky. Vzpomínkové akce, kterou pořádala Židovská obec Plzeň, jejímž předsedou je Jiří Löwy, se zúčastnili také ministr kultury Martin Baxa, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš, za Velvyslanectví státu Izrael v České republice zástupkyně vedoucí diplomatické mise Roni Abramson, biskup plzeňský Tomáš Holub, starosta třetího plzeňského obvodu David Procházka a další zástupci městských obvodů, místopředseda Federace židovských obcí v České republice Jiří Daníček. V Zahradě vzpomínek pak bohoslužbu vedl vrchní zemský rabín Karol Sidon.

Za příspěvek děkujeme Vladimíru Křivkovi.