Začátky vzniku našeho sboru datujeme do roku 2014 a v současné době máme devět členek. Myšlenka založit sbor však byla živá již pár let před jeho vznikem. Všechna děvčata chodíme také zpívat do šardického chrámového sboru a protože máme rády tradice, zvyky, folklor i kroje, stačilo k realizaci naší myšlenky jen pár krůčků, i když byl zapotřebí, jak to tak bývá, nějaký impuls.

Vše to začalo naší účastí na Zpívání sborů v Šardicích, když nás požádala tehdejší vedoucí Slováckého krůžku Šardice, abychom se pěvecky účastnily jedné jejich scénky. Tam si nás všimli Mužáci z Tasovic a rovnou nás pozvali na Předhodové zpívání v Tasovicích, což bylo pro nás, na straně jedné, velmi milé překvapení, na straně druhé o to větší výzva a úkol. Děvčata mě tedy pověřila, abych našla nějaké písničky a svolala zkoušku, s tím, že prý mám se zpíváním a folklorem nejvíc zkušeností, čímž mě rovnou pasovala do funkce vedoucí sboru. A tak tomu bylo, že jsme se začali scházet, trénovat a od té doby zpíváme až doposud.

V našem repertoáru najdete hlavně slovácké písničky z Kyjovska, některé z Podluží, dále písničky vánoční, svatební nebo svícové. Účastníme se mnoha akcí po celém Moravském Slovácku, jako například „Zpívání sborů“, Slováckého roku v Kyjově, Velikonočních slavností v Brně, Folklorního festivalu v Brně-Řečkovicích nebo Mezinárodního festivalu v Šumperku. Kromě toho zpíváme i na různých příležitostech a oslavách obce, na svících a svatbách. Velkou radost nám udělalo i pozvání Ústavu sociální péče Horizont v Kyjově, kde jsme již dvakrát zpívali na vánoční besídce.

Největší odměnou jsou pro nás spokojení posluchači, kterým svým zpěvem vykouzlíme jiskru v oku, úsměv na tváři a veselou náladu. Každé setkání, při kterém se sejdou lidé dobré vůle, kdy pozvedneme skleničku vína, společně zazpíváme písničky a kdy cítíme vzájemnou soudržnost a lásku k folkloru, kroji i kraji, ve kterém žijeme, je jednou velkou radostí. Pokaždé si říkám, jak je krásné, že i dnes, v 21. století, jsou tyto tradice stále živé a stále mají své místo. Doba Covidová nás ve všech oblastech života sice přibrzdila, ale věřím, že se zase brzy na nějakém společném zpívání opět setkáme.

Miroslava Zaňátová