V realitě to však občas drhne a dostat se k místu nehody na přeplněných silnicích a zejména dálnicích není snadné. Dopravní předpisy ukládají řidičům povinnost vytvořit v takovém případě takzvanou záchranářskou uličku pro průjezd sanitky, hasičského či policejního vozu.

Příčinou zmatků je mimo jiné fakt, že se pravidla v posledních letech změnila. Až do roku 2018 u nás platilo pravidlo tvořit uličku mezi pravým a přilehlým jízdním pruhem, od října 2018 je to přesně naopak. Na víceproudých silnicích se nyní tvoří záchranářská ulička mezi levým a přilehlým jízdním pruhem. Vlevo od uličky tedy bude jeden jízdní pruh, vpravo od ní všechny ostatní. Jako jednoduchá pomůcka vám poslouží pravá ruka. Natáhnete-li ji před sebe hřbetem k sobě obličeji, představuje palec levý pruh a zbylé prsty všechny ostatní jízdní pruhy. Prostor mezi palcem a ukazovákem značí místo pro vytvoření záchranářské uličky.

Zachranarska ulickaS určením záchranářské uličky pomůže pravá ruka.Zdroj: Besip

„Na rozdíl od předchozí právní úpravy jsou řidiči povinni vytvářet průjezd nejen v případě vzniku kolony stojících vozidel, ale také v případě pomalé jízdy,” upozorňuje expert na silniční dopravu Roman Budský z Platformy VIZE 0. „Nově také není stanovena šířka vytvořeného průjezdu. Evropská rada pro bezpečnost silničního provozu doporučuje minimálně tři metry, i to však může být v případě průjezdu rozměrných hasičských automobilů málo.”

Řidičská etiketa: Umíte zipovat, nebo si to jenom myslíte?

Řidiči by měli pamatovat na to, aby uličku začali vytvářet už ve chvíli, kdy se auta začínají štosovat v koloně, nikoli až ve chvíli, kdy se ozve siréna a objeví majáky. V nehybné zácpě se už totiž bude jakýkoliv manévr provádět velmi těžko. První vozidla, která k nehodě dorazí, by před sebou měla nechat dostatečný prostor pro manévrování záchranářských aut. Na prostorovou rezervu by měli myslet i řidiči všech dalších aut, která do kolony přijíždí, aby bylo možné pak podle potřeby ještě popojet, couvnout, nebo se ještě více přiblížit ke kraji.

Na názorném videu z edukativní série Etiketa na silnici, které připravila automobilka Toyota, se můžete podívat, jak na to:

Zdroj: Youtube

Při vytváření záchranářské uličky máte povoleno krátkodobě vjet i na místa, kam se jinak nesmí, například na krajnici nebo středový dělicí pás. Pokud by vás ale uvolněný prostor zlákal k průjezdu za sanitkou, radši si to rozmyslete. Hrozila by vám pokuta ve výši od 1 500 do 2 500 korun, v blokovém řízení do 2 000 korun. „Kromě vozidel s právem přednostní jízdy sem smí vjet pouze vozidla správce pozemní komunikace a vozidla sloužící k odstranění následků dopravní nehody nebo překážky provozu na pozemních komunikacích, nikdo další,” doplňuje Roman Budský.

Řidičská etiketa: Víte, kdy je vhodné troubit a kdy tím porušujete předpisy?

Obdobná pravidla pro záchranářskou uličku platí například v Německu, Rakousku, Maďarsku, ve Slovinsku, Lucembursku, Švýcarsku a nově také na Slovensku. V dalších evropských státech není povinnost vytvářet jasně definovaný průjezd pro vozidla záchranářů stanovena. To platí například pro Itálii i Chorvatsko. Ve Francii či Španělsku platí pro ostatní řidiče povinnost umožnit vozidlům záchranářů průjezd.

Nedbalost se může řidičům pořádně prodražit, zejména v některých sousedních zemích. V Německu přijde nerespektování této povinnosti minimálně na 200 eur, v závažných případech až na 320 eur a jeden měsíc zákazu řízení. V Rakousku jsou postihy ještě tvrdší - dojde-li k omezení záchranářského vozidla, viník zaplatí až 2 180 eur.