„Naše dramatizace využívá všech podstatných motivů a témat předlohy,“ uvedla dramaturgyně Lenka Kolihová– Havlíková. „Opírá se zejména oparalely vmilostných příbězích hlavních postav– zachycuje jek vztah Kristly a Míly, ohrožený jeho odvedením na vojnu, tak vztah Babičky kjejímu zesnulému manželu Jiřímu, snímž prošla evropskými bitevními poli. Akceptuje příběh Viktorky, jejíž život byl rovněž poznamenán vztahem svojákem. Ztohoto úhlu pohledu je Babička knihou oženském údělu, úžasným mnohovrstevnatým dílem,“ doplnila.

Představitelka Babičky– Vlasta Chramostová– ocenila odvahu idrzost, kterou inscenátoři při přípravě představení našli. „Byl nejvyšší čas, aby se Babička objevila na jevišti a postavila se proti všem těm věcem, které ovlivňují televizní diváky. Její příběh je obrazem monarchie– její tragédie iradosti,“ prohlásila herečka, která prý Babičkou končí práci na divadle. „Ztoho důvodu všechno prožívám emocionálně, stejně jako celé dílo Boženy Němcové. Ve všech dobách nás podržela a já věřím, že se teď všichni na jevišti také vzájemně podržíme,“ řekla Chramostová, která se na jevišti setkává sJanou Preissovou (kněžna Zaháňská), Johannou Tesařovou (Viktorka), Magdalénou Borovou (Barunka), Kateřinou Winterovou (komtesa Hortenzie), Lucií Žáčkovou (Kristla/Madla) či Sašou Rašilovem (Jakub Míla/Jiří).

Při inscenování díla vycházel režisér Pitínský ze dvou věcí. „Jednak jsme chtěli zdůraznit jeho dramatičnost, která není na první pohled až tak zřetelná, a na druhé straně jeho magičnost pramenící znáboženství nebo ritualizace života na venkově. Chtěli jsme upozornit na to, že Babička je schopná bezelstně a bez sentimentu pomáhat druhým, udržovat nad všemi ochrannou ruku, jakýsi kruh, zněhož když někdo vystoupí, je ztracen,“ řekl Pitínský, který vinscenaci zachoval archaičnost jazyka.

Hudbu vycházející zlidových nápěvů kpředstavení napsal Vladimír Franz. „Inscenování Babičky beru tak trochu osobně,“ řekl. „Doma mám její první vydání ilustrované Adolfem Kašparem, imůj strýc Jiří Trnka se snažil vposledních chvílích Babičku ilustrovat, nakonec ktomu nedošlo,“ prozradil. Autorem scény je Jan Štěpánek.

„České klasice se vNárodním divadle věnujeme dlouhodobě,“ doplnil šéf činohry Národního divadla Michal Dočekal. „Když za mnou režisér Pitínský přišel snávrhem na inscenování Babičky, byl jsem potěšen. Ikdyž jsem poměrně obezřetný vůči dramatizacím, tak vosobě pana režiséra lze věřit vto, že nebude parazitovat na literatuře, ale že dílo autenticky převede do jevištního jazyka,“dodal.