Reprízy jsou ohlášeny hned na pátek a na sobotu. Projekt Proklínání, jakýsi pokus o rituál moderní doby bez všech náboženských a ideologických zátěží, je prý přehodnocením veškeré dosavadní snahy skupiny a zároveň krokem do neznáma.

„Znovu se snažíme – pro nás zcela novými prostředky – objevit, co divadlo vlastně je, jak komunikovat s diváky co nejpřímějším způsobem, jak vrhnout do prostoru tu správnou otázku. Hledáme kořeny divadla, vztah herce a diváka bez zbytečného pozlátka a hypnotizování mocnou scénografií nebo výpravou,“ říkají o své práci členové skupiny Envoi.

Protože chtějí abstrahovat z divadla jen to nezbytné, jsou tři herci zároveň tanečníky, zpěváky i zvukaři a osvětlovači celého představení. Důležitější než dokonalá taneční průprava se pro ně stává koncentrace, schopnost vcítit se, imaginace těla, paměť těla, cit pro správné načasování.

„Všechny divadelní složky považujeme za stejně důležité. Pro každé představení volíme nový specifický přístup, který co nejvíc vyhovuje danému tématu. Snažíme se ovládnout všechny možnosti hercova těla. Barvy hlasu, intonace. Pracujeme s pamětí těla, automatickým postojem v určitých situacích. Ideální je pro nás práce s předměty, s vahou, těžištěm. Tanec s předměty se může proměnit v loutkoherectví. Necháváme věci mluvit,“ vysvětlují členové Envoi.

Skupina vznikla roku 1996 v Praze. Věnuje se především divadlu a hudbě, různým mezioborovým činnostem (výstavy, instalace, přednášky, dílny), ale i tvorbě autorských knih. Před diváky a médii zůstávají členové v anonymitě. Kladou důraz na dílo samotné, nikoli na důležitost jednotlivců a kult osobnosti, který je dnes upřednostňován.

Pro svůj intenzivní výzkum principů dramatických situací si Envoi zpočátku vybírali záměrně nedivadelní místa, na kterých určitou dobu pobývali a prováděli pokusy. Ty potom vyústily v divadelní tvar, zahrnující tanec, hudbu a písně, mluvené slovo i výtvarné divadlo, který vycházel přímo z duše místa a byl uveden před diváky pouze jedenkrát.

Mezi tyto divadelní události patřily např. projekty Pohotovost (ve starém opuštěném pivovaře v Táboře roku 1997), Spojení závisení (sjezdovka, povalený skokanský můstek a les v Nové Pace v roce 1998), Chárón (v automobilu v lese a na poli ve Valu u Dobrušky roku 1999) či 1-1-1 předvedený na akci Hnízda her v pražském Rudolfinu v roce 2000.