„Projekt má prostřednictvím interaktivního zážitku a nových médií zpřístupnit klasické dílo Jana Amose Komenského všem generacím, zejména studentům," uvedla k projektu dramaturgyně Dominika Špalková. Režisér inscenace Ondrej Spišák dodal, že inscenace spojuje divadlo, výtvarnou instalaci, výstavu a společenskou hru. „Je založena na principu takzvaného imerzního divadla, kdy je divák zcela obklopen divadelní akcí. Celý prostor kolem něj může být jevištěm i hledištěm zároveň. Co v tomto prostoru divák zažije či uvidí, závisí do značné míry na jeho vlastním rozhodnutí," uvedl Ondrej Spišák. Podle divadelníků inscenace obsadí celou budovu divadla, části představení se budou odehrávat na několika místech zároveň. „Diváci se v tomto imaginativním světě budou moci svobodně pohybovat stejně jako poutník v Komenského díle a postupně si skládat střípky příběhu.