Inscenace má zvláštní tvar

Diváci, kteří při příchodu dostanou myší masky, se ocitnou na zasedání myšího kongresu, jakési „myšance" (podle slova aliance). Řečníci za předsednickým stolem, rovněž v maskách, po zpěvu hymny Jednou budem dál poukazují na vznešené myší ideály. Reakce přítomných účastníků zasedání z publika však stále častěji upozorňují na devalvaci „mezimyšských" vztahů, samotu myších seniorů a ztrátu životního elánu.

Experiment myší ráj

Ukazuje se, že myši mají stejné problémy jako lidé – a čísla na velkoplošné obrazovce informují přítomné o stále se snižujícím počtu myší populace.

„Možná je mezi námi a tímhle ‚myšstvem' diametrální rozdíl a není třeba se znepokojovat, i takové hlasy zaznívají. Možná ale v tomhle experimentu na chvíli zažijeme, jaké je to stát kus před koncem," uvádí Marta Ljubková.

Inspirace současností

Inspiraci k pesimistickým náhledům na „vymírající Evropu" bral Havelka z internetu. Konkrétně z pokusů amerického psychologa a etologa Johna B. Calhouna (1917-1995), který studoval kolonie hlodavců žijících v ideálních podmínkách. Navzdory dostatku potravy a absenci predátorů však myši vždy po určitém čase vyhynuly.

„Je zřejmé, že boom dokumentárního divadla či interaktivních performačních her je důkazem vůle divadla uniknout vlastní uzavřenosti, zapouzdřenosti a umělosti, snahy o návrat živé a podstatné komunikace. Protože jakmile divadlo přestává interagovat s divákem, stává se mrtvým," podotkl.

Na jevišti se objeví například Lucie Juřičková, Taťjana Medvecká, Vladislav Beneš, David Prachař a Jan Bidlas. Příspěvky všech jsou složeny pouze z monologů.