„Vnáhlém odchodu pana Sergeje Larina vidíme obrovskou ztrátu pro celý operní svět,“ uvedl Jiří Heřman, umělecký šéf opery Národního divadla. Tento výborný operní zpěvák měl 17.ledna vystoupit vroli Tenora/Bacha vpředstavení inscenace Straussovy opery Ariadna na Naxu, která je koprodukčním projektem Slovenského národního divadla, pražského Národního divadla a Opera Ireland Dublin.

Opera Adriadna na Naxu je operní jednoaktovka jednoho ž nejpopulárnějších a nejvíce uváděných operních autorů 20.století Richarda Strausse. Komorně koncipované dílko je skutečnou operní lahůdkou, ve které se ve vzácné harmonii snoubí duchaplnost, vtip a invence skrásou a elegancí uměleckého projevu.

Toto dílo zroku 1916stojí na půdorysu situační komedie, vníž jde zdánlivě pouze oto, jak se skupina komických a skupina tragických herců vyrovná se situací, kdy mají pro nedostatek času a zájmu mecenáše zahrát své kusy ne po sobě, nýbrž zároveň. Autor mistrovským způsobem zhudebnil dva protikladné životní postoje, touhu po dokonalé, čisté lásce a život jako neustálou proměnu, jako požitek okamžiku.