V prohlášení je uvedeno, že důvodem ukončení činnosti je přidělení nedostatečné dotace Magistrátem hlavního města Prahy.