Zástupci zaměstnanců vám vytýkají, že jste s nimi nominaci pana Hansena dostatečně nekonzultoval. Mají pravdu?
Jde pořád o jednoduchou, ale principiální otázku, jestli smí ředitel po poradě s domácími i zahraničními odborníky jmenovat uměleckého ředitele souboru v souladu s platným právem a zřizovací listinou ND, nebo jestli je toto jmenování podmíněno souhlasem některých zaměstnanců nebo některých odborových organizací. Ostatně i umělecké rady jsou jen poradními orgány a ani v jejich statutech není nic, co by je opravňovalo bránit například nástupu renomovaného operního manažera do funkce.

Je vám známo, že Hansen dostal v norské národní opeře výpověď kvůli konfliktnímu přístupu k zaměstnancům?
Pan Hansen nedostal výpověď, takže to není pravda. Mám na jeho práci vynikající doporučení od řady ředitelů předních evropských divadel, s nimiž spolupracoval v Norsku i Německu.

Zasahoval pan Hansen neoprávněně do obsazování představení z aktuální sezony už před tím, než jste ho k tomu minulý měsíc vyzval?
V období, kdy nový umělecký ředitel postupně přebírá agendu po odstupujícím uměleckém řediteli, je normální, že spolu konzultují kroky, které se týkají budoucích sezon. Probíhalo to tak při výměně uměleckých ředitelů v činohře i baletu. Ani tam se střídající šéfové nemilovali, ale dovedli v zájmu Národního divadla korektně spolupracovat.

Zúčastnil byste se výběrového řízení na pozici generálního ředitele ND, které požadují iniciátoři stávkové pohotovosti?
Byl jsem řádně jmenován panem ministrem Staňkem na začátku divadelní sezony na další funkční období (do roku 2025 - pozn. red.). Stalo se tak na základě doporučení jeho poradního orgánu Garanční rady pro Národní divadlo. Pan ministr nedávno uvedl v diskusích kolem budoucnosti Národní galerie, že garanční rada je správným krokem k odbornému a předvídatelnému řízení státních kulturních institucí. Veřejně před celým divadlem mou práci ocenil. Nevím nic o tom, že by byl povinen se řídit doporučením zástupců několika odborových organizací.