Regionální divadla, o něž v programu jde, jsou z velké části financována městy. Navýšení státního příspěvku do jejich rozpočtů by mělo částečně kompenzovat nárůst nákladů na mzdy zaměstnanců ve veřejných službách a správě, sdělila mluvčí Ministerstva kultury (MK) Simona Cigánková. MK se obává toho, že pokud se rozpočet programu nezvýší, budou se peníze potřebné na zvýšení platů v divadlech brát z peněz určených třeba na uměleckou tvorbu.

Dotace od státu dostává asi třicítka divadel 

Program podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů by měl pomáhat financovat divadla, která se v 90. letech po odstátnění stala převážně městskými organizacemi. Vznikl v návaznosti na vznik krajů v roce 2003. Dotace od státu přes něj dostává asi třicítka divadel, orchestry a sbory.

V době vzniku programu byla jako optimální suma, která do něj každý rok má plynout, stanovena částka 100 milionů korun. Jeho naplňování by měly zaručovat strategické dokumenty resortu jako Koncepce účinnější podpory umění, dlouhodobě byl však podfinancován a divadelníky za to kritizován. Podle zmíněné koncepce na léta 2007 až 2013 mělo v programu v roce 2013 být 150 milionů korun, realita ale byla třetinová.

Většina dotací tehdy směřovala na území Prahy 

V té době vznikla kampaň vedená Asociací profesionálních divadel, která upozorňovala na disproporce ve státní podpoře divadel. Většina dotací státu tehdy podle ní směřovala na území Prahy, kde žije 15 procent obyvatel ČR; divadla, která hrají pro zbylých 85 procent obyvatel, dostávala desetinu.

V roce 2010 například dotoval stát divadelní činnost v Praze 600 miliony korun a zbytek republiky 60 miliony korun. V Praze ale většina ze zmíněné sumy jde do Národního divadla, které bude mít vždy výsadní postavení.

Návrh MK je vstřícnou reakcí na požadavky od měst a krajů 


V dalších letech se suma do programu ministerstva začala navyšovat. V roce 2015 se v programu rozdělilo 85 milionů korun, loni 91 milionů a letos do programu šlo o téměř 70 milionů více.

Letošní rozpočet 160 milionů podle MK umožňuje poskytnutí dotací, které průměrně pro příjemce činí šest procent celkových neinvestičních nákladů divadel a orchestrů. Průměrně mzdy loni v těchto divadlech tvořily 63 procent z neinvestičních nákladů. Návrh MK je vstřícnou reakcí na požadavky ze strany měst a krajů, profesních asociací a odborových organizací, uvedla Cigánková. Během roku je podle ní zmiňovaný program jediný systémový nástroj státu pro částečnou kompenzaci nárůstu mzdových nákladů kulturních institucí, který vyplývá z novelizace nařízení vlády o platech zaměstnanců ve veřejných službách a správě