Jak poznat cyklokoridor?
Na silnici je při pravém okraji vyznačen piktogram cyklisty, pod nímž jsou dvě šipky.

Musí cyklista využívat cyklokoridor?
Ne. Cyklokoridory pouze upozorňují řidiče na zvýšený pohyb cyklistů.

Může do cyklokoridoru vjet řidič motorového vozidla?
Ano. Jedná se pouze o informaci o zvýšeném pohybu cyklistů, na něž musí řidič v místě dát zvýšený pozor a dát jim dostatek prostoru, nikoliv o vyhrazený pruh.

Specialista spolku AutoMat Vratislav Filler
V Česku chybí také infrastruktura pro cyklisty, tvrdí expert Vratislav Filler

Je nutné při předjíždění cyklisty jedoucího v cyklokoridoru dodržovat bezpečný odstup?
Ano. Při předjíždění je nutné dodržet zákonem daný bezpečný odstup, a to jeden a půl metru.

Co je to cyklopruh neboli vyhrazený jízdní pruh a jak ho poznat?
Jedná se o prostor vymezený pro cyklisty. Vždy je označen příslušným svislým i dopravním značením. Navíc jeho povrch bývá barevně odlišný – většinou je červený. A je oddělen dělicí čárou pro cyklisty.

Lze jej dodatečně poznat, pokud přehlédnu dopravní značku?
Vodítkem je ona dělicí čára. Pokud na silnici je, pak se jedná o cyklopruh. V opačném případě o cyklokoridor.

Musí jezdci na kole cyklopruh využívat?
Ano. Podle zákona musí cyklisté jet ve svém pruhu.

Cyklista na cyklostezce podél Vltavy. Ilustrační snímek
Řidič versus cyklista? Co je cyklopruh, často neví ani jeden z nich

Pokud řidič motorového auta předjíždí cyklistu v cyklopruhu, jak je to s dodržením bezpečného odstupu?
Jelikož se jedná o jízdu v jízdním pruhu, motoristé při předjíždění cyklisty nemusí dodržovat povinný boční odstup jeden a půl metru.

Smí do cyklopruhu vjet motorová auta?
Platí, že řidič motorového vozidla může zasahovat do cyklopruhu pouze v zákonem stanovených případech - například při objíždění, otáčení či vjíždění na komunikaci. Zároveň přitom nesmí nijak ohrozit jezdce na kole.

Je ochranný cyklopruh to samé co vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty?
Není. Vypadají velmi podobně, ale je mezi nimi zásadní rozdíl. Zatímco vyhrazený jízdní pruh je značen příslušnou svislou i vodorovnou dopravní značkou a motoristé sem mohou vjíždět jen ve výjimečných případech, u ochranného cyklopruhu jsou omezení pro motoristy o dost mírnější. Prostornější vozidla sem mohou vjíždět. Ochranný cyklopruh tak "jen" určuje bezpečný prostor k předjetí cyklisty. Značen je pouze vodorovnou značkou a dělicí čárou.

Jaký je rozdíl mezi cyklostezkou a cyklotrasou?
Prvně jmenovaná je druhem komunikace vyhrazené pro cyklisty. Nesmí na ni žádná motorová vozidla. Značená je svislou dopravní značkou, která je mnohdy doplněná i vodorovnou. Od silnice bývá oddělena fyzickou překážkou v podobě zeleně či obrubníku. Kromě cyklistů ji mohou využívat i jezdci na kolečkových bruslích či koloběžkách, v zimě i lyžaři. Chodcům je pohyb po cyklostezce zakázán, pokud se nejedná o stezku pro cyklisty a chodce. Cyklotrasa je pouze trasa značená turistickými či dopravními značkami.

Cyklista nemusí využívat stezku pro chodce a cyklisty. Sám se může rozhodnout, zda tuto možnost využije, nebo pojede po silnici. Takový je závěr Nejvyššího správního soudu v Brně. Ilustrační snímek
Cyklisté nemusí jezdit pouze po stezce, vzkázal soud. Odborníci nešetří kritikou

Pokud souběžně s komunikací vede cyklostezka, musí ji cyklisté využívat?
Nemusí. Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v Brně se cyklista může sám rozhodnout, zda pojede po cyklostezce, či po silnici.

Může cyklista předjíždět zprava stojící kolonu aut?
Řidiči aut posílající cyklisty zpět do fronty před semaforem nejsou v právu. Zákon totiž umožňuje cyklistům předjet pomalu jedoucí či stojící vozidla nebo je objet i zprava, pokud je k tomu dostatečný prostor. Neplatí to, pokud řidič odbočuje vpravo a dává znamení o změně směru jízdy. Při objíždění zprava by každopádně měli být cyklisté opatrní – řidiči nemusí s předjetím z této strany počítat.