Požadavkům CHKO odpovídá umístění dřevostavby na rovinatém pozemku, obdélníkový půdorysný tvar, kompozice oken, umístění vstupu a sedlová střecha. Architekt Klanc se rozhodl přistoupit k povinným normativům kreativně, snažil se do typologie moderní stavby přenést logiku selského rozumu, který i bez předpisů určoval po staletí architekturu staveb historické vesnické architektury. 

Ilustrační foto
Jak získat peníze na rekonstrukci bytu či domu? Pozor na určitá rizika

„Mou ambicí bylo vytvořit moderní vesnický dům, který by odpovídal architektonicky, stavebně technicky i svým vybavením současným požadavkům, a přitom byl realizovatelný za rozumné peníze,“ vysvětluje.

První fáze realizace stavby z roku 2008 byla kvůli nedostatku investičních prostředků původních majitelů relativně „spartánská“. Není proto divu, že se noví majitelé, kteří dům v roce 2014 koupili na letní rodinné bydlení, rozhodli pro rozsáhlou rekonstrukci.

Přestavba navázala na původní konstrukční řešení stavby, výrazně však vylepšila stavebně technické vlastnosti a architektonické řešení. Byla provedena výměna fasády, výměna vstupních dveří, nové topení, chlazení a úprava elektroinstalace, díky nimž získal objekt standard nízkoenergetické stavby. Radikální proměnou prošel celý interiér včetně návrhu atypických kusů nábytku.

Studio Archport - přeměna domu v pražských Bohnicích
Revitalizace staršího domu: bývá oříškem, ale i chybějící prostor lze vykouzlit

V současné době už existuje i návrh třetí etapy realizace, kdy se ke stávající hmotě domu přidá přízemní přístavba do L, ve které bude kryté stání na auto, větší vstup a další pokoj. Čeká se jen na „stáří“ stavebníků, kdy se plánují přesunout trvale z města na venkov.

Nízkoenergetická dřevostavba

Rodinný dům je nízkoenergetická difuzně otevřená čistá dřevostavba založená na patkách zhruba 25 cm nad terénem. Přiznaná nosná konstrukce je určující pro celý dům, je jí podřízeno dispoziční řešení a je vizuálně rozhodujícím prvkem celého interiéru. Hlavní nosnou konstrukci domu tvoří čtveřice plných vazeb tvaru písmene „A“ na celou šířku a výšku stavby.

Architektonický skvost v Krkonoších:

„Právě tvar plné vazby vychází z tradičních krovových konstrukcí, je ovšem upravený pro potřeby moderní dřevostavby,“ vysvětluje architekt Tomáš Klanc. „Plná vazba je zavětrovaná dvojicí šikmých vzpěr, které navíc pomáhají překonat sedmimetrový rozpon v šířce plné vazby bez použití středového sloupku.“ Dvě plné vazby jsou ve štítových zdech, dvě jsou přiznané v interiéru. Dům je díky nim rozdělený na tři identické dispoziční části, které jsou v podélném směru uvnitř domu zhruba čtyři metry dlouhé.

Zázemí pro prarodiče
Jak vytvořit ideální zázemí pro prarodiče: začít se musí od podlahy

Celková délka vnitřního prostoru domu činí zhruba dvanáct metrů. Na šířku jsou části dispozice členěné přiznanými stropními trámy po jednom metru, takže šířka vnitřního prostoru dosáhla sedmi metrů. Patro, které je vloženo do první a druhé části dispozice, nyní umožňuje rodině, aby zabydlela i prostor v podkroví. Přízemí dominuje propojený prostor s kuchyní, jídelnou a obytným pokojem.

Točité schodiště jej pak spojuje s otevřenou horní galerií, která slouží jako zašívárna a herna. O vizuální a faktické propojení se zahradou a terasou se postarala velká francouzská okna v přízemí. První majitelé zasadili několik stromů, které jsou nyní už pěkně vzrostlé.

Provětrávaná fasáda

Jako vnitřní dřevěné konstrukční prvky byly využity smrkové lepené vazníky a smrkové palubky, které barevně sjednotil olejový nátěr s kapkou světle šedého pigmentu. Tepelnou izolaci domu tvoří kombinace minerální vaty vložené do nosné konstrukce podlahy, stěn a střechy a dřevovláknité difuzně otevřené desky. Ty obalují celou konstrukci domu pod dřevěným obkladem a přerušují veškeré tepelné mosty, které by v obálce domu mohly vzniknout. Dům je obložený provětrávanou fasádou s palubkami ze sibiřského modřínu. Pro střešní krytinu byly použity betonové nízkoprofilované tašky.

Jak vyrábět a neztrácet teplo
Elektřina, plyn nebo solární panely? Každý zdroj tepla pro dům má klady i zápory

Vytápění domu obstarává elektrické podlahové topení, TUV je zajištěna v elektrickém bojleru. Sekundární, nicméně v praxi hlavní zdroj vytápění zajišťují interiérová kamna. Na všech oknech jsou vnitřní okenní žaluzie. Stínění terasy a vnitřního obytného prostoru zajišťuje velká látková markýza, která v roztaženém stavu půdorysně zakrývá celou terasu.

V nejteplejších dnech je možné využít ke chlazení vnitřních prostor multisplitovou klimatizaci, která v reverzním režimu dokáže dům v zimě i vytápět. Klimatizace se proto stará o vytápění domu, který funguje na principu tepelného čerpadla vzduch–voda.

Hra materiálů, světel a stínů

Jednotlivé rozhodující pohledy v interiéru jsou přepisem geometrické abstrakce do prostoru. „Když přimhouříte oči, můžete vnímat jednotlivé perspektivní pohledy a detaily interiéru jako geometrické obrazy plné barev, rozdílných struktur materiálů, světel a stínů,“ popisuje interiér architekt Tomáš Klanc.

„Přiznaná a promyšlená konstrukce plných vazeb a stropů na lidi archetypálně působí vlídně, protože přirozeně interiér vizuálně i pocitově zaplňuje, a ten je tak již bez dalšího velkého zařizování zabydlený.“ Vše, co je v interiéru vidět nad rámec přiznané konstrukce – schodiště, dveře, zábradlí, vestavný nábytek i samostatně stojící solitéry –, je vyrobeno na základě architektova návrhu.

Pouze jídelní židle, žlutý ušák a svítidla majitelé vybrali z běžné obchodní nabídky. Nejviditelnějším vloženým prvkem interiéru je centrální točité schodiště, stejně jako zábradlí na galerii je ocelové, vyrobené z plechu a pásoviny a jako jeden kus na místě vložené do konstrukce domu. Výrazné vodorovné i svislé dělení zábradlí na schodech a na galerii přidává do interiéru další vrstvu, která kontrastuje s převažujícím konstrukčním dřevem a velkými plochami dřevěných obkladů.

Ilustrační foto
Rekonstrukce staršího domu: Co vše do rozpočtu zahrnout?

Vestavný nábytek – kuchyň, skříně a šatny – respektuje omezený prostor, zároveň dokonale plní svou funkci. Role výrazného solitéru byla přisouzena jídelnímu stolu s masivní dubovou deskou z přiznaných vykartáčovaných fošen a s atypickým ocelovým podnožím. Konstrukční řešení dalších atypických kusů nábytku, například konferenčních stolků či knihovny, je kombinací subtilní ocelové tyčové konstrukce a dřevěných lakovaných a dýhovaných výplní.

„Konferenční stolky a knihovny vznikaly z prototypů přímo v truhlářsko-zámečnické dílně. Jsou tak jedinečné mimo jiné i proto, že na desku stolků se použila dýha uříznutá nikoli podélně, jak je běžné, ale kolmo na kmen, takže vypadá jako řez pařezem,“ upozorňuje architekt Tomáš Klanc. Finální tečku celému interiéru dává barevné sladění celého prostoru, kde světlou barvu dřeva doplňuje černé zábradlí, šedá sedačka a modrozelená kuchyně.

Ing. arch. Tomáš Klanc
Svoje první realizace postavil ještě v průběhu studia Fakulty architektury ČVUT na konci 90. let. Samostatnou praxi zahájil ve svém ATELÉRU KLANC, později KLANC ARCHITEKTI, v roce 2002, od té doby má navrženo a realizováno téměř 100 projektů. Specializuje se na moderní nízkoenergetické rodinné domy, své klienty provází od prvních návrhů přes všechny fáze projektu až po dozor v průběhu realizace. Do svých domů navrhuje individuální interiéry a pomáhá je investorům realizovat.