V přepočtu na obyvatele to dělá asi pět litrů na osobu a den, za poklesem ale stojí především průmysl a firmy a podepsal se na něm covid, kvůli němuž byly omezené služby, pohostinství nebo cestovní ruch a zčásti i průmysl.

Průměrný Pražan spotřebuje o třetinu víc vody z vodovodního řádu než člověk ze Zlína.

Přímo v domácnostech naopak spotřeba pitné vody podle statistiků o půl litru na osobu a den vzrostla. Odborníci to přičítají tomu, že školáci byli na distanční výuce a doma byla i spousta rodičů, kteří pracovali na home office.

Zajímavé jsou přitom výrazné regionální rozdíly ve spotřebě vody (z vodovodního řádu, není započítána spotřeba ze soukromých studen). Zatímco Pražané podle Českého statistického úřadu spotřebovali v roce 2020 v průměru 112,5 litru na osobu a den, lidé na Zlínsku si vystačili s rovnými osmdesáti litry. Podle propočtů zhruba polovinu pitné vody spotřebujeme na mytí a osobní hygienu, další velkou položku představuje splachování WC a na třetím místě je praní.

Díky technologii Home Connect myčku můžete ovládat v aplikaci na mobilu či tabletu i hlasovými povely.
Radíme čtenářům: Proč si pořídit chytrý spotřebič

Jako u většiny produktů, i u vody neustále rostou ceny. Rozdíly v jednotlivých regionech jsou opět docela výrazné. Porovnání přitom není snadné. Zatímco většina vodárenských společností účtuje platbu podle množství odebrané vody, některé firmy mají ceny sice opticky nižší, ale připočítávají k nim roční poplatek za vodoměr.

Nejdražší voda je nyní v Libereckém a Ústeckém kraji, kde od nového roku stojí 112,45 koruny za kubík. V Brně je přitom stejné množství vody o 25 korun levnější, lidé zde zaplatí za kubík 87,11 Kč. Ještě levnější je voda v Karlových Varech a Českých Budějovicích, kde se ale do konečného účtu pro domácnost projeví již zmíněná roční platba za vodoměr.

Vodovod provozuje obec sama, lidé výrazně ušetří

Díky dotacím je dnes na vodovod připojena drtivá většina domácností v republice včetně malých obcí. Provozovat vodovod je ale náročné technicky, administrativně i finančně. Obce a města tak většinou provozování vodárenské infrastruktury i výběr poplatků svěřují specializovaným firmám, najdou se ovšem výjimky.

Příkladem může být Nový Malín na Šumpersku. Příměstská obec se 3,5 tisíci obyvateli vodovod včetně zdrojů pitné vody provozuje sama už od roku 1994. Zatímco většina obcí a měst v okolí svěřila provoz specializované firmě, v Novém Malíně dali důvěru vlastní obecní společnosti.

Obci se od roku 1994 podařilo vybudovat další zdroje vody, zrekonstruovat rozvody a neustále rozšiřuje stávající síť s tím, jak v oblíbené lokalitě vyrůstají nové rodinné domy. Zatímco před privatizací dosahovaly ztráty vody ve vedení i dvou set procent spotřeby, dnes jsou minimální.

Už nemusíte hledat mobil a spouštět v něm aplikaci! Stačí to jednoduše nakázat vašemu asistentovi, a ten už zaúkoluje umělou inteligenci ve vašem zařízení
Fakta a mýty o chytré domácnosti. Investovat do ní se vyplatí

Z odvážného rozhodnutí tehdejšího vedení obce těží její obyvatelé dodnes. Za vodné a stočné platí podstatně méně než v sousedním Šumperku. Přestože i v Novém Malíně museli zdražovat, v roce 2020 místní občané platili za vodné a stočné 65 korun za kubík, zatímco v Šumperku to bylo o třetinu víc – rovných 98 korun.

Proč pít vodu z kohoutku?
- Kvalita vody z kohoutku je prvotřídní a je pravidelně kontrolovaná.
- Jeden litr vody z kohoutku vás přijde na 8 až 10 haléřů, tedy podstatně levněji než balená kupovaná voda.
- Dostupná je kdykoliv, 24 hodin denně, 365 dní v roce, navíc v jakémkoliv množství.
- Voda z kohoutku je vždy čerstvá, nemusíte řešit, kde výrobce nebo prodejce skladoval plné PET lahve a zda nedošlo k ovlivnění kvality.
- Nevytváříte žádný odpad.

Od zdroje do kohoutku. Cesta vody je dlouhá

Cesta vody od zdrojů, které jsou povrchové či podzemní, až do kohoutků v našich domácnostech je dlouhá. V některých případech je možné získat z podzemí pitnou vodu bez dalších úprav, ale to jsou spíše výjimky.

Převážná část surové vody neodpovídá kvalitativním normám, a je nutné ji upravovat. V úpravnách prochází mnoha důkladnými procedurami – od mechanického čištění, chemického čeření, přes pískové filtry až po odstranění iontů železa nebo sloučenin dusíku. Posledním krokem je chlorování, které zabezpečuje, že ve vodě nezůstanou žádné nebezpečné bakterie.

Nábytek do koupelny volte pokud možno zavěšený. Jednak se pod ním snadno vytírá, navíc koupelna vypadá vzdušně a pocitově větší. Do menších koupelen se hodí nábytek spíše uzavřený, místnost bude vypadat uklizenější a opět větší.
Jak nejlépe zabydlet koupelnu: nábytku je lepší mít méně, než více

Upravená voda se pak prostřednictvím čerpacích stanic dostává buď přímo ke spotřebitelům, nebo do vodojemů, které slouží k vyrovnání spotřeby, ale i tlaku. Voda se přepravuje buď gravitačním způsobem, tedy samospádem, který nepotřebuje žádná čerpadla, nebo výtlačným způsobem.

Podle odborného Sdružení vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) patří Česká republika mezi země s vysokou kvalitou pitné vody a dobře fungujícím systémem kontroly. Pravidelné odběry vzorků vody a kontrolu její kvality provádějí jak provozovatelé vodovodních sítí, tak orgány ochrany veřejného zdraví. Odebrané vzorky se analyzují v akreditovaných laboratořích a výsledky se ukládají do celostátní databáze, kterou provozuje Státní zdravotní ústav a hygienické stanice.