Pokud budete měnit starý kotel za nový, pravděpodobně budete muset nově vyvložkovat komín. Stejně tak musíte vyřešit odvod kondenzátu do odpadního potrubí. Toho nevzniká málo. Teoreticky by spálením jednoho metru krychlového plynu mělo vzniknout 1,6 l kondenzátu. Aby se zabránilo nadměrné koncentraci kondenzátu a zpětnému toku do spalovacího prostoru, měl by plyn i kondenzát proudit dolů, odborníci rovněž radí připojovat sifon i ze strany kanalizace.

Čím můžete topit? Vším možným. Záleží na tom, jaké přípojky máte k dispozici, jakou konstrukci stavby zvolíte a také jaké jsou vnější podmínky. Na snímku je kotel na pelety.
Vytápění všemi způsoby: výhody elektřiny, plynu či biomasy

Součástí kondenzačního kotle je ventilátor, který mimo jiné slouží k přípravě směsi vzduchu s plynem, je tedy nutné efektivně vyřešit také přívod vzduchu ke kotli. Možné je zvolit tzv. koncentrické potrubí k odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu. Cílem je, aby kotel nebyl závislý na vzduchu z místnosti, protože by ji přiváděný čerstvý vzduch ochlazoval.

Asi největším problémem je technologická kauzalita kondenzačního kotle a otopné soustavy. Pokud máte nízkoteplotní otopnou soustavu nebo takovou plánujete (například podlahové vytápění), pak je vše v pořádku. Při vhodném návrhu dosáhnete nejvyšší účinnosti. Ovšem pokud budete vyměňovat starý kotel s vysokoteplotní otopnou soustavou (radiátory), nový nemusí fungovat v kondenzačním cyklu, protože při teplotách nad 57 °C již nejde kondenzace dosáhnout. Proto se účinnost kotle snižuje.

Ministr životního prostředí Richard Brabec.
Richard Brabec: Čekání s výměnou kotle na poslední chvíli? Mohou přijít potíže

I přesto je nový zcela jistě účinnější a ekonomičtější než starý, někteří výrobci uvádějí, že kondenzace funguje i u otopných soustav s teplotním spádem navrženým na teploty 75/60 °C. Je ale nepochybně výhodnější při výměně starého kotle za nový uvažovat o rekonstrukci celé otopné soustavy přidáním několika regulačních prvků a výměnou starých radiátorů, které by v nižších teplotách správně nefungovaly.

Hledejte minimální hodnotu

Při výběru nového kotle si vedle účinnosti všímejte také jeho výkonového rozsahu. Hledejte minimální hodnotu – čím menší, tím lepší. Kotel bude fungovat i v nižších teplotách, pojede sice stále, ale jeho životnost se zvýší, protože se omezí starty, které navíc zvyšují spotřebu. Kontinuální malé hoření má nižší spotřebu plynu než vícenásobné startování a vypínání. V souvislosti s tím mluvíme o takzvané modulaci.

Moderní zateplené pasivní budovy totiž potřebují co nejmenší výkony, takže je zapotřebí, aby kotel dokázal jen lehce přitápět, stejně jako jet na plný výkon třeba ve chvíli ohřevu vodního zásobníku. Modulace se udává poměrovým číslem, které ukazuje, jak velký rozsah kotel má, nejlepší výrobky se pohybují v modulaci 1:15 – 1:18.

Žofie Dařbujánová, sympatická rebelka s nezaměnitelným hlasem žije se svým přítelem na pražských Vinohradech.
Jak bydlí zpěvačka Žofie Dařbujánová: co se leskne a netřpytí, nemá u ní místo

Důležitou hodnotou kotle je normovaný stupeň využití (NSV) kotle. Jde o parametr celoročního provozování nízkoteplotních a kondenzačních kotlů s proměnnou teplotou kotlové vody. Zahrnuje všechny ztráty kotle v závislosti na teplotě kotlové vody a vytížení kotle. NSV by měl být v souladu s potřebou tepelného výkonu celé otopné soustavy. Laicky řečeno je toto hodnota, která umožňuje porovnat klasické a kondenzační přístroje.

Neméně důležitou věcí je provedení kotle a dostupnost jeho servisu. Kotel by měl být každý rok podroben servisní zkoušce. Dostupnost náhradních dílů a servisního technika by tak měla být velmi důležitým ukazatelem. S tím samozřejmě souvisí i možnost jednoduché regulace kotle. Pokud mu nebudete rozumět, těžko nastavíte správnou charakteristiku, tudíž kotel nebude ideálně pracovat.