Je celkem logické, že podmínkou vybudování podkrovního obytného prostoru je sedlová nebo mansardová střecha. Ideální konstrukcí na podkroví je krokvová soustava bez vazných trámů nebo hambalková s příčnými vzpěrami. „Sklon střechy musí být nejméně třicet pět stupňů. Pokud je sklon menší, půdní vestavba není vhodná,“ upřesňuje předchozí doporučení Radim Kuřátko, odborník z oddělení stavebnin a materiálů v projektových marketech Hornbach. Pod valbovou střechou sice podkroví vybudovat lze, ale za cenu menšího obestavěného prostoru a menší podlahové plochy. Pokud má váš rekreační objekt jiný typ střechy, například pultovou nebo stanovou, není jisté, že bude splňovat stavební a dispoziční požadavky na obydlení. V takovém případě je nutné nejdříve odborné posouzení statika a architekta.

Rozhodně se nepouštějte do „hurá“ akce, dokud nemáte dokonale jasno, k jakým účelům budoucí podkroví poslouží a kolik prostoru skutečně získáte. Musíte se totiž řídit požadavky legislativy. Stavební zákon ukládá, aby část bytu určená k trvalému bydlení měla nejmenší podlahovou plochu osm metrů čtverečních. Vzhledem k rozlehlosti půd splnění tohoto požadavku problém asi nebude. Limitujícím faktorem se však může stát minimální světlá výška, což je rozměr od nejvyšší vrstvy podlahy po nejnižší vrstvu stropu.

Zahrada Hodkovičky.
Nová podoba zahrad: Jahody a bazén se začínají měnit za stromy a keře

U podkroví rodinného domu jde o dvě stě třicet centimetrů, a to alespoň v polovině podlahové plochy půdorysu. Nejmenší výška místnosti v prostorech u nadezdívky může být sto třicet centimetrů. Světlou výšku vám můžou snížit kleštiny, hambálky nebo v některých případech i vazné trámy. Vzhledem k tomu, že budete zateplovat střechu i podhled a dělat novou podlahu, musíte počítat i s celkovou tloušťkou těchto konstrukcí, o kterou se světlá výška podkroví sníží.

S chladnou hlavu zvažte, zda případná složitá konstrukce krovu a prostupující konstrukce nejčastěji v podobě komínového tělesa prostor podkrovních místností výrazně nezmenší, případně hodně neomezí jeho praktické využití. Nejdřív ze všeho proto změřte aktuální výšku mezi jednotlivými prvky krovu a stávající podlahou nebo vaznými trámy. Od této výšky se odečte skladba budoucí nové podlahy a stropu nebo sádrokartonového podhledu. Pokud je výsledná světlá výška budoucího podkroví na většině podlahové plochy vyšší než limitních dvě stě třicet centimetrů, máte cestu k přestavbě z pohledu stavební legislativy otevřenou.

Krovy, střecha, okna

Dalším souvisejícím krokem je zjistit, v jaké kondici se nachází střecha a krovy. Statik vám s jistotou řekne, zda krovy potřebují vyztužit ocelovými pláty nebo oboustranným obložením deskami či lokálně opravit. V nejhorším případě – když objeví dřevo napadené dřevokazným hmyzem nebo nevratně znehodnocené zatékáním vody – doporučí odstranění a nahrazení krovy novými. Díky statickému posouzení budete mít jasno, jestli stávající krov musíte rekonstruovat, zpevňovat nebo sanovat.

V ideálním případě statik vystaví krovům vysvědčení se samými výbornými. Nicméně preventivní impregnace proti dřevokazným houbám jistě nemůže uškodit. Od odborníků se také dozvíte, jestli bude třeba zpevňovat strop mezi posledním nadzemním podlažím a půdou, aby zvládl větší zatížení ať už novými konstrukcemi, nebo skladbou podlahy. Něco vážit budou také postele nebo skříňky.

Dobré je nechat posoudit i stav střešní krytiny a spojovacích prvků, možná odhalí na první pohled skryté závady. Statika opět požádejte o pomoc, pokud se rozhodnete před rekonstrukcí podkroví vyměnit střešní krytinu. Zvolíte-li těžší oproti té původní, opět se zvyšuje zatížení celé konstrukce, které by krov nemusel unést, přidáte-li ještě zateplení.

Bydlení v činžáku
Bydlení v činžáku je k nezaplacení. Když se ví, jak na to

Vaše nové pokoje budou potřebovat dostatečné prosvětlení, které opět závisí na tvaru střechy a typu zástavby. Ideální jsou okna ve štítových zdech, tedy ve svislé konstrukci, ovšem realita mívá od ideálu daleko, proto zřejmě na řadu přijdou střešní okna. „Výhodou je, že přivádějí do interiéru dvakrát víc denního světla než fasádní. Měla by být navržena tak, aby rovnoměrně přiváděla denní světlo a současně umožnila interiér efektivně vyvětrat,“ upozorňuje Radim Kuřátko. Montážní výška střešních oken nezávisí jen na sklonu střechy, ale i na hloubce místnosti a výšce nadezdívky.

Optimální výška nadezdívky postačující pro využitelnost podkrovního podlaží je okolo sto deseti centimetrů. Šikovným pomocníkem, který vám může pomoci nasměrovat denní světlo do tmavých zákoutí, jsou světlovody. Není třeba zakrývat, že představují stejně jako střešní okna potenciálně problémová místa. Extrémně důležitou roli hraje kvalita provedení montáže, zvýšenou pozornost je třeba věnovat napojení střešního pláště na konstrukci okna. V případě neodborného provedení může docházet k zatékání dešťové vody či ke kondenzaci vodní páry a vzniku plísní. Spoustu prací zvládnete jakožto šikovní kutilové sami, instalaci střešních oken ale rozhodně svěřte proškoleným odborníkům.

Světlo do podkroví přivedou také vikýře, mějte však na paměti, že půjde o další konstrukci v krovu. Udělejte si jasno, jestli na půdu dokážete přivést elektřinu, topení, vodu a odpad. Zkontrolujte také, jestli stávající rozvody zvládnou ještě provoz podkroví. Náročnější bývá instalace rozvodů vody, budete řešit také spády odpadů. V téhle fázi přípravy projektu byste tak měli mít jasno, jaké místnosti pod střechou budou. Koupelna bude mít jiné nároky než dětská herna.

Při výběru parcely roli hraje tvar, přístup i orientace.
Dům musí pozemku slušet jako šaty nevěstě

Zásadní věcí z hlediska prostorové dispozice je spojení podkroví s přízemím. Ve starých chalupách se na půdu lezlo po žebříku, který možná ve vašem objektu už nahradily třeba kovové schody. Pro podkroví však budete muset vybudovat pevné schodiště, které splňuje více parametrů. Především šířku alespoň devadesát centimetrů, přičemž na jednom rameni schodiště může být maximálně šestnáct schodů. Pokud délka ramene přesahuje tento počet, je třeba vybudovat podestu. Z bezpečnostních důvodů nesmí schodišti chybět zábradlí. Počítejte s tím, že schodům bude nutné obětovat spoustu podlahové plochy. Nicméně hlavní a podstatné by mělo být pohodlné a bezpečné spojení obou obytných pater.

Projektant dá vašim snům reálnou podobu a zařídí potřebnou dokumentaci. V téhle chvíli si kladete otázku, jestli rekonstrukce půdy bude vyžadovat stavební povolení nebo ohlášení stavby. Pokud při rekonstrukci nezasahujete do nosných konstrukcí a neměníte vzhled stavby, mělo by stačit ohlášení stavby. Nejlepším řešením je stavební úřad osobně navštívit společně s projektovou dokumentací a záměr prokonzultovat. Čáru přes rozpočet vám však může udělat regulační plán obce, a to nejen v případě instalace nových střešních oken či vikýře, ale také pokud při rekonstrukci střechy dojde ke zvýšení výšky hřebene střechy nebo zvýšení či snížení střešního sklonu. Pokud je vaše nemovitost kulturní památkou nebo se nachází v památkové zóně, bude nezbytné požádat o souhlas s rekonstrukcí i na památkovém úřadě.

Zateplení, opláštění

Až budou přípravné práce za vámi, přichází na řadu samotná přestavba půdy. Jakmile vyklidíte staré harampádí, půjde všechno ráz na ráz – založení konstrukce, zateplení, instalace, opláštění sádrokartonem, konečné povrchové úpravy, a je hotovo. Z hlediska stavebních prací, které vás čekají, bude třeba především precizně zateplit obvodové konstrukce a střechu. Důležitá je nejen správná tloušťka tepelné izolace, ale také její kombinace s vhodnou podstřešní fólií. Jen tak bude střešní plášť fungovat celoročně tak, jak má. K dosažení tepelné pohody v podkroví nestačí pouze vrstva izolace mezi krokvemi.

Pro zajištění co nejlepších parametrů odborníci doporučují zkombinovat až tři vrstvy tepelné izolace: nadkrokvovou, mezikrokvovou a izolaci pod krokvemi. Tahle kombinace bezpečně splní požadavky tepelněizolační normy. V současnosti patří mezi nejpoužívanější izolační materiály pěnový polystyren či kamenná izolace z čedičových vláken, která má mimo jiné i výborné akustické a protipožární vlastnosti. Vybírat lze však také třeba ze skleněné vlny, ať už v podobě plstí či desek, nebo foukané celulózy.

Designérka svůj koncept pro byt v Suchdole pojmenovala „Život je krásné divadlo“
Beton stěnám sluší. I v paneláku může vzniknout nadčasový interiér

Abyste zabránili přehřívání prostoru pod střechou, musíte se zároveň postarat o správné odvětrání prostoru mezi střešní krytinou a střešní fólií. Důležité je také vytvořit dostatečnou větrací mezeru mezi střešní krytinou a tepelněizolační vrstvou, kterou je nutné chránit před zatékáním do konstrukce. Čeká vás proto aplikace parozábrany, což je speciální fólie, která zabraňuje, aby se do konstrukce dostala voda obsažená ve formě vodní páry ve vzduchu v interiéru. Při montáži postupujte opatrně, aby nedošlo k lokálnímu poškození. Ve starších domech mívají konstrukce menší únosnost, proto místo zděných příček pravděpodobně využijete lehký sádrokarton, který poslouží také na podstřešní šikminy či předstěny.

„Existuje hned několik různých typů sádrokartonu, z nichž každý má své specifické vlastnosti. Některé desky jsou protipožární, některé impregnované proti vzdušné vlhkosti a jiné třeba vysokopevnostní,“ vysvětluje Robert Hošek, garant technické podpory Rigips, Saint-Gobain. „Při správné instalaci dokážou výborně izolovat hluk, lze do nich kotvit i těžká břemena bez předvrtání a dokážou se vyrovnat i starším, tradičním materiálům, jako jsou třeba cihly nebo pórobeton.“

Ve vrstvě konstrukce pod sádrokarton snadno skryjete elektroinstalaci. Využít jeho maximální dispoziční variabilitu lze v podkrovním obydlí vytvořením vestavěné skříně, niky, poličky. Tímto řešením do jisté míry nahradíte běžný nábytek. Nezapomeňte, že výběru desek byste měli přizpůsobit nosné profily, na které se budou připevňovat. Při rekonstrukci podkroví je ideální volbou moderní technologie suché stavby s minimem mokrých zásahů, jako je třeba zdění, malta nebo lepení, díky níž zamezíte zbytečné vlhkosti. Suchý postup můžete použít při zateplování, stavbě střešních podhledů i realizaci podlah.

Montáž svépomocí
Pokud nevyužíváte služeb sádrokartonáře a příčky si stavíte svépomocí, před stavbou si pozorně přečtěte montážní příručku od výrobce sádrokartonového systému nebo se poraďte s technickou podporou výrobce. Nezapomeňte, že v podkroví je ohromné množství detailů, které je třeba znát a umět ohlídat. Zvažte, jestli si nerozšíříte své znalosti a dovednosti na odborném školení, třeba v rámci Školy suché výstavby, která se nachází v Horních Počaplech u Mělníka a kde absolvuje na tisíc lidí ročně. Mezi nejčastěji navštěvované kurzy patří základní školení montáže sádrokartonu, montáže příček či opláštění podkroví. Ujasníte si, jakou kvalitu provedení konstrukce vyžadují, a seznámíte se s novými technologiemi.

Stavební povolení, nebo ohlášení stavby?
V případě rekonstrukce podkroví bude ohlášení vyžadováno, když se nezasahuje do nosných konstrukcí, nemění se vzhled stavby a není vyžadováno posouzení vlivů na životní prostředí. Příkladem může být přestavba staré půdy na podkroví, během které se však nesmí zasahovat do obvodových nosných stěn, konstrukce krovu a ani do stropní konstrukce. S ohlášením stavby můžete provést zateplení střechy z vnitřní strany, zateplení stropu, stavbu sádrokartonových příček a podhledů, nové podlahy, obklady, omítky, veškeré instalace a samozřejmě kompletní zařízení domácnosti. Nesmíte však dělat ve střešním plášti či obvodové stěně nová okna nebo vyměnit střešní krytinu za jiný typ.

Stavební povolení pro rekonstrukci podkroví budete potřebovat, když během rekonstrukce plánujete zasahovat do nosných konstrukcí – vyměníte například dřevěný stropní trám, krokev či jiný prvek krovu či vybouráte otvor do nosné stěny, například pro dveře nebo okno. Také pokud se změní vzhled stavby – vyměníte například střešní krytinu za krytinu jiného tvaru a barvy, změníte sklon střechy, výšku hřebene či okapu, uděláte nové okno nebo postavíte balkon.